Arbetslivsinriktad rehabilitering för chefer

Utbildningen syftar till att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Deltagaren får kunskap om aktuell lagstiftning och om hur man kan och bör bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete på den egna arbetsplatsen.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.