Tips för återhämtning

12 apr 2022
På måndag blir det arbete på kontoret, på tisdag arbetar jag hemma, på onsdag har jag möten på stan, på torsdag… Med det höga tempot vi håller idag är det extra viktigt att se till att ta sig tid för återhämtning. Både i arbetslivet och privatlivet. Här ger vi dig tips på hur du kan gå till väga.

Stressrelaterad ohälsa kostar företag mycket i korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro och i produktionsbortfall. Vad det innebär att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö varierar mellan branscher och vilka arbetsuppgifter som förekommer.

Trots en stor medvetenhet kring problematiken kring stress och utbrändhet är problemet ändå utbrett. Något som kan leda till stora problem för den enskilde medarbetaren, organisationen och samhället i stort.

Vad kostar den stressrelaterade ohälsan er?

Vår stresskalkylator hjälper er räkna ut vad den stressrelaterade ohälsan kostar ert företag.

Till kalkylatorn

Brist på återhämtning

Återhämtning gör att vi hantera fysisk och psykisk påfrestning på bästa sätt och förebygger ohälsa och sjukdom.

På Avonova lyfter vi återhämtningen som en viktig faktor för att förebygga ohälsa och utbrändhet. Brist på återhämtning kan leda till oro och stress. Tar man inte hand om det i tid så kan det leda till utmattning, eller än värre - en utmattningsdepression. En utmattningsdepression kräver sjukskrivning och ett samarbete mellan läkare och psykoterapeut i rehabiliteringen för återgång till arbete.

Tips för god återhämning

Passa på att använda helgledigheten till återhämtning. Gör saker du tycker om och som ger dig energi. Här ger våra experter dig en tips-lista.

  1. Prioritera din sömn
  2. Boka in återhämtande stunder på dagen
  3. Motionera regelbundet på en rimlig nivå
  4. Undvik alkohol, hård träning på kvällen och att vara aktiv vid skärmen innan sömn
  5. Identifiera de mest stressfulla aktiviteterna
  6. Ät sunt

Du är viktig. Ta hand om dig.