Yngre anställda upplever mindre problem med att arbeta hemifrån

5 feb 2021
I Avonovas Jobbälsoindex, den tredje i ordningen, ger en inblick i svenskt arbetsliv under pågående pandemin. I det här utdraget ur Jobbhälsoindex 2020 berättar chefspsykolog Robert Persson Asplund om vad vi kan dra för slutsatser av att yngre upplever mindre problem än äldre med att arbeta hemifrån.

Ladda ner Jobbhälsoindex 2020

Som graferna visar upplevde en avsevärt mycket större andel av de äldre problem i sin arbetsmiljö i hemmet. Det kan ha olika orsaker, till exempel att man i den ålderskategorin inte är lika van att arbeta hemifrån och därmed inte anpassat sin hemmamiljö för det.  

yngre blogg jobba hemifrån 2021 feb.jpg

De äldre arbetstagarna upplever att det är svårt att upprätthålla det sociala sammanhang som arbetsplatsen utgör, vilket till exempel kan vara än viktigare efter att barnen har lämnat hemmet, men det kan också bero på att man inte har lika upparbetade kontaktvägar via sociala media och så vidare.  

I de äldre åldersgrupperna upplever man sig inte heller kunna göra ett lika bra arbete som man gör när man kan vara på plats.  

Det är viktigt för arbetsgivare att uppmärksamma de här åldersrelaterade skillnaderna och kanske rikta särskild uppmärksamhet mot hur just arbetstagare över 55 år upplever sin arbetsmiljö och hur man kan utforma hemarbetet så bra som möjligt, inklusive socialt stöd och kontakt.