Glöm inte det systematiska arbetsmiljöarbetet mitt i krisen

18 mar 2020
Vi befinner oss i en mycket speciell situation där det är lätt att som chef och HR enbart hamna i för-dagen-frågor. Det är fullt rimligt när information, oro och fakta ständigt sköljer över oss. Men samtidigt pågår vardagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet måste fortsätta.

Vi vet att det systematiska arbetet i just dessa stunder är viktigare än någonsin. Därför är det viktigt att försöka prioritera arbetsmiljön utan att komplicera vardagen för mycket. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön under krisen gör att vi kan hantera andra kriser både nu och i framtiden.

Hitta nya lösningar i arbetsmiljöarbetet

Kanske är det inte nödvändigt att starta nya stora projekt, men det kan vara viktigt att fortsätta och slutföra de projekt som är påbörjade.

Är till exempel en satsning på arbetsmiljöutbildningar påbörjad, se till att genomföra dem, men istället för att träffas i konferensrummet kan utbildningen hållas via länk.

Se vilka andra lösningar ni kan hitta, kanske upptäcker ni att vissa lösningar fungerar bättre än ni trodde och kan bli permanenta arbetssätt.

Avonovas tips på ett lätthanterat systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Skapa ordning och reda. Det är extra viktigt att ha tillgång till dokument och en bra överblick. Gör en dagbok där alla beslut loggas.
  • Organisera arbetsmiljöarbetet. Tydliga roller mer viktiga än någonsin. Utse en ansvarig för allt arbete runt corona. Låt den personen leda korta dagliga möten (via webb eller live) för ledningsgrupp och arbetsmiljökommittè.
  • Låta alla få komma till tals. Om det är möjligt så ha ett veckomöte där alla berörda deltar. Bjud in på skype eller dylikt verktyg. Prata om vad som händer och hur ni tänker. Kommunikation i en kris är viktigare än någonsin.
  • Undersök och riskbedöm. Riskbedöm med enkla verktyg. Tänk på att även arbetsmiljön hos medarbetare som arbetar hemma ska uppfylla vissa grundläggande krav.
  • Vidta åtgärder. Våga genomföra åtgärder även mitt i krisen. Skjut inte upp det som är möjligt att genomföra.
  • Följ upp. Har våra åtgärder bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte? Vad lärde vi oss? Vilka positiva effekter uppstod? Kunde vi gjort något annorlunda?