Hälsoundersökningar och medicinska kontroller i arbetslivet

Vi erbjuder hälsoundersökningar för hela arbetslivet, riktade mot olika branscher och yrkeskategorier. Dels lagstadgade medicinska kontroller men också tester för syn, hörsel, lungfunktion och kondition. Gemensamt är att de ger en bra bild över medarbetarens och organisationens hälsa och arbetsmiljö. Helt enkelt en bra grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hälsoundersökningar och tester

Våra hälsoundersökningar bedömer och kartlägger medarbetares hälsotillstånd och arbetsmiljörisker. Vi tar även blodprover och utför tester och analyser om medarbetare utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön, som kan leda till ohälsa.

Exempel på hälsoundersökningar och tester

• Hälsokonsultation

• Fysisk funktionsanalys

• Konditionstest

• Synundersökning

• Hörselundersökning

• Blodprov

• Alkohol- och drogtest

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller i arbetslivet (nu AFS 2019:3) innebär att arbetsgivare måste anordna hälsoundersökningar och i vissa fall blodprover om medarbetarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön, som kan leda till ohälsa. Medicinska kontroller ska alltid föregås av riskbedömning. Kontakta oss så hjälper vi er!

För verksamheter där det förekommer:

• vibrerande verktyg och maskiner

• nattarbete

• handintensivt arbete

• allergiframkallande kemiska produkter (t.ex. härdplaster)

• fibrosframkallande damm (ex. asbest och stendamm)

• bly

• kadmium

• kvicksilver

• klättring med stor nivåskillnad

• rök- och kemdykning

• dykeriarbete

 

Boka en hälsoundersökning - fysisk eller digital

Om du önskar boka en hälsoundersökning så kontaktar du ditt lokala hälsocenter på Avonova.

Med våra videokonsultationer kan företagets medarbetare träffa bland annat psykolog, företagssköterska, läkare, fysioterapeut, ergonom utan att besöka något av våra hälsocenter.

 

Läs bloggen Vad innebär hälsoundersökning och vad är syftet med att göra en?

 

Intresserad av hälsoundersökningar men inte kund

Skulle ni vilja göra bedömningar och kartläggningar av ert företags medarbetares hälsotillstånd, fast ni inte är kund till Avonova?  Kontakta oss här på Bli kund.

 

Knapp som leder til nettside hvor du kan melde deg på Avonova Sveriges nyhetsbrev

 

Söker ditt företag en partner i frågor kring företagshälsa och ledarutveckling?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.