Hälsoundersökningar och medicinska kontroller i arbetslivet

Vi erbjuder flera olika sorters hälsoundersökningar, dels lagstadgade och riktade mot olika branscher, dels tester för syn, hörsel, lungfunktion och kondition. Gemensamt för alla är att de ger en bra bild över en organisations hälsa och arbetsmiljö. Helt enkelt en bra grund för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I november 2019 började Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 att gälla. Den innebär kortfattat att arbetsgivaren regelbundet måste anordna medicinska kontroller om arbetstagarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön, som man vet kan leda till ohälsa.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>