Underlätta i det systematiska arbetsmiljöarbetet med nudging

28 sep 2018
En organisation som är uthållig, tålmodig och grundlig blir mer effektfull än den som hastar igenom momenten i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera sin arbetsmiljö. Skapa bra förutsättningar genom att inspireras av nudging.

Det är så mycket vi vet att vi borde göra, men inte orkar ta tag i just nu. Mycket får vänta tills det blir akut och blir då stressigt och slarvigt. Exemplen är många. Den där skruven i hyllan som inte är fixerad men som ska fixas senare. Den där träningen som ska återupptas men som inte hinns med just nu. Det är här nudging kan vara en enkel och effektiv metod för att få till stånd en beteendeförändring. Enkelt så handlar det om att göra det svårt att göra fel. Ställa väckarklockan tillräckligt långt bort så du inte kan ”snooza” och somna om. Helt enkelt göra det lätt att göra rätt.

Det ska vara enkelt att göra rätt

Mottagaren av 2017 års pris i ekonomi till Alfred Nobels minne Richard Thaler är upphovsmannen till begreppet nudging. Utgångspunkten är att människans bristande självkontroll är det största problemet för oss som individer och samhälle. Det räcker inte med att vi vet att priset för att leva för dagen är sämre hälsa och miljö i morgon. 

Gör det enkelt – make it simple – är Richard Thalers paroll. Det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. 

Effektivt vs. Effektfullt arbetsmiljöarbete

När vi kommer till arbetsmiljöarbete och systematik gäller detta på samma sätt. Vi vet alla att den organisation som är uthållig, tålmodig och grundlig blir mer effektfull än den som hastar igenom momenten i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera sin arbetsmiljö. Att få ihop denna kedja av aktiviteter är en förutsättning för att skapa en lärande organisation – en organisation som inte upprepar sina misstag.  Det är skillnad på att vara effektiv, dvs göra rätt saker, och att vara effektfull, dvs göra rätt saker rätt. 

Praktiska tips i nudging för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det är kärnan i nudging för SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete). Hur kan vi då praktiskt arbeta med att knuffa saker rätt när det kommer till något så komplext som arbetsmiljö? Ett grundtips är just att det inte behöver vara komplext. Organisationer som ofta undersöker, riskbedömer och åtgärdar det som är nödvändigt skapar en stabil och känd process. För varje gång blir det enklare och mindre komplicerat. 

De två grundreglerna i nudging för SAM: 

1. Utbilda och utbilda många. Chefer och skyddsombud ska självklart utbildas, men det är inte fel att låta fler få en grundläggande SAM-utbildning. Just kunskap skapar trygghet och förutsägbarhet. Med kunskap så vet vi vad vi ska göra, varför vi ska göra saker och hur de ska göras. Att även medarbetare har kunskap skapar en positiv snöbollseffekt i organisationen som ofta är underskattad. Att chefen har ansvaret är tveklöst men med fler ögon så ökar engagemanget.

2. Gör det ofta. Att göra saker ofta skapar en vana, igenkänning och förenklar. Riskbedöm hellre en gång för mycket än för lite. Ha enkla verktyg i form av korta fokuserade checklistor i en app eller papper. Ta tydliga beslut om vem som gör vad. Se till att alla är delaktiga i uppföljningen. 

Att arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara svårt – make it simple! 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer kunskap inom områdena arbetsmiljö och hälsa.