Förebyggande arbetsmiljöarbete kräver chefer som får rätt förutsättningar

23 mar 2018
Förebyggande arbetsmiljöarbete kräver chefer som får rätt förutsättningar

Sveriges 290 kommuner bär framtidens viktigaste uppdrag. Vi har alla förväntningar på en välfärd som garanterar barn- och äldreomsorg, skola, vård, infrastruktur och trygghet.

Som en aktör inom företagshälsobranschen möter vi många kommuner som arbetar systematiskt och grundligt med sin arbetsmiljö. Det är glädjande och det ger många gånger bra resultat i form av ökat medarbetarvärde och inte minst kommunal service.

Men vi upplever dock att det stora flertalet trots väl genomarbetade strategiska beskrivningar, inte ger sina chefer rätt förutsättningar och ofta gör fel val av metoder.

Detta understryks nu också väl i rapporten Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna från SNS.

Med Avonovas erfarenhet där våra 650 arbetsmiljöspecialister dagligen möter ett antal av våra 9 000 privata och offentliga uppdragsgivare, vill vi peka ut ett antal nycklar som vi anser har en stor betydelse för att utveckla långsiktigt hållbara organisationer.

Fem nycklar till hållbar organisation

  • Ledningens ansvar och engagemang

Kunskap och engagemang hos ledningen är helt avgörande. Hela ekosystemet i en organisation både börjar och slutar i ledningsrummet.

  • Hälso- och arbetsmiljöarbete är en process och inte ett projekt

Håll i och var uthålliga. Det finns inga snabba lösningar - kortsiktiga projekt och kampanjer är kontraproduktiva.

  • Identifiera och arbeta med friskfaktorer i fokus

Definiera tillsammans med medarbetare vilka friskfaktorer som är viktiga hos er. Ni kommer landa nära begrepp som forskningen pekar på. Kommunikation, delaktighet, sammanhang och begriplighet är några väsentliga element.

  • Med en bra systematik skapar vi den lärande organisationen

Var uthållig och håll i runt SAM-hjulets fyra positioner. Många organisationer kommer inte till åtgärder och efterkontroll och tappar därmed hela lärandet. Tipset är att inte ha fler än en riskbedömning igång samtidigt i den lokala organisationen. Var disciplinerad och prioritera. Avsluta varje större riskbedömning eller kartläggning med en insats kring ”vad har vi lärt oss av detta?”.

  • Ge chefer rätt förutsättningar

Skapa bredare och djupare arenor för kommunikation och dialog. Tydliggör och rusta i chefens stödfunktioner. Se över antalet medarbetare per chef. Skapa förutsättningar för att ge chefer kontinuerlig kunskapspåfyllning.  Lägg in återhämtningszoner i vardagsarbetet. Chefen är förebilden.

Jörgen Malmenskog, Koncernchef Avonova Hälsa

Stefan Persson, Affärsutvecklingschef