Till huvudinnehållet
Tips på återhämtning vid stress

Tips på återhämtning vid stress

God återhämtning är det mest effektiva sättet att motverka stress. Både i arbets- och privatlivet. Här delar Avonovas specialister med sig av sin kunskap kring återhämtning.

Ungt par som omfamnar varandra på en promenad i naturen.

Varannan är stressad på arbetet

2018 gjorde vi en undersökning där vi kom fram till att hälften av alla anställda är stressade. Trots en relativt stor medvetenhet kring problematiken kring utbrändhet är problemet ändå utbrett. Tyvärr är siffrorna på 50 % lika aktuella än i dag. Något som kan leda till stora problem både för den enskilde medarbetaren som för organisationen och samhället i stort. 

På Avonova lyfter vi fram återhämtningen som en viktig faktor för att förebygga utbrändhet. Återhämtning gör att vi skapar en bra förmåga att hantera fysisk och psykisk påfrestning på bästa sätt och förebygger ohälsa och sjukdom. Men hur gör man för att återhämta sig från stress?

”Kokar i huvudet” vid stress

Vad kan brist på återhämtning då leda till?

Brist på återhämtning kan leda till oro och stress som i sin tur leder till ångest. Hjärnan blir stressad, en del uttrycker det som att ”det kokar i huvudet” och det är ett tecken på hjärntrötthet. Tar man inte hand om detta i tid så leder det till utmattning och på sikt till en utmattningsdepression. En utmattningsdepression kräver sjukskrivning och ett samarbete mellan läkare och psykoterapeut i rehabiliteringen för återgång till arbete.

Chefen är viktig för din återhämtning

En viktig faktor för god återhämtning är ledarskapet. Chefen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för återhämtning. Några konkreta tips på hur chefer kan skapa förutsättningar för sina medarbetares förmåga att hantera stress kan vara:

  • Det är viktigt med regelbundna uppföljningar och att vara en närvarande chef, det ger en känsla av delaktighet.

  • Medarbetarens arbetsuppgifter bör vara tydliga, det skapar trygghet.

  • Ha en bra dialog och hjälp till vid förändringar med en tydlig riktning.

  • Ge handledning vid behov och ge adekvat information. Om chefen lyssnar känner sig medarbetaren respekterad. Det empatiska ledarskapet är det mest hållbara. Det är viktigt med ”psychological safety” mellan chef och medarbetare.

Mäter individers förmåga till återhämtning

Förutom att ha rätt förutsättningar på arbetet är vår lediga tid viktig för återhämtning vid stress. Rätt mängd träning, god kost och sociala aktiviteter är viktigt för en god återhämtning.

Avonova arbetar med livsstilsanalyser, en metod som bland annat mäter individers förmåga till återhämtning.

Livsstilsanalys

Deltagare som gör en Livsstilsanalys hos Avonova får en mätutrustning bestående av elektroder som fästs på bröstkorgen. De bärs i tre dygn. Elektroderna mäter hjärtfrekvensen under de 72 timmar då de är kopplade, det ger en bra bild av hälsoläget. Det är vanligt att den objektiva mätningen visar att det saknas återhämtning på dagtid. Det behöver inte vara ett problem. Det beror lite på hur bra återhämtningen under sömnen är och hur den totala belastningen är. Obalans beror ofta snarare på bristande återhämtning än hård belastning.

Vikten av att ha mål

Vi återkopplar resultatet på ett coachande och motiverande sätt. Det borgar för att det som för individen känns angeläget sätts upp som mål. Vi förordar att det bara sätts några realistiska mål till att börja med då många sätter många mål i varje område. På organisationsnivå skapas också grupprapporter. De analyseras för att ge möjlighet att göra förändringar och ta initiativ till förändring och förbättring.

Experttips för god återhämning

  1. Prioritera sömn

  2. Boka in för dig återhämtande stunder på dagtid

  3. Motionera regelbundet på en för dig rimlig nivå.

  4. Undvik alkohol, för tuff träning på kvällen och skärmarbete innan sömn

  5. Identifiera och om möjligt hantera de mest stressfulla aktiviteterna

  6. Ät sunt


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer