Här kan du snabbt och enkelt gör en anmälan om skada eller ohälsa hos en medarbetare.

Normalt är det chef, HR eller arbetsledare som gör anmälan till Avonovas sjukvårdsförsäkring. Kontrollera era villkor eller prata med er gruppföreträdare om du är osäker.

Vad händer nu?

Avonova kontaktar arbetstagaren för att inhämta mer information kring ärendet. Detta sker genom att ett SMS med en länk till Avonovas skadeanmälan skickas till arbetstagaren.

När skadeanmälan från arbetstagaren är inskickad gör våra ärendehanterare en bedömning av ärendet. Denna bedömning sker normalt inom 24 timmar (kontorstid) från det att anmälan skickats in till oss.

Ibland behöver vi inhämta kompletterande information från arbetsgivare och tidigare vårdinstanser efter samtycke från arbetstagaren.

Direktanmälan

Har ditt företag tecknat Avonovas Sjukvårdsförsäkring med villkoret att du som anställd själv kan anmäla skada ska du använda denna länk >>>

Observera att Avonova inte prövar ärenden som inkommer via direktanmälan om ditt företag har tecknat sjukvårdsförsäkringen med villkoret att anmälan ska ske via chef/HR/arbetsledare.