Här kan du snabbt och enkelt gör en anmälan om skada eller ohälsa hos en medarbetare.

Normalt är det chef, HR eller arbetsledare som gör anmälan till Avonovas sjukvårdsförsäkring. Kontrollera era villkor eller prata med er gruppföreträdare om du är osäker.

Försäkringen gäller inte för akut sjukvård. Med akut sjukvård menas behandling som medicinskt behöver hanteras inom tre dagar. För mer information om sjukvårdsförsäkringens villkor läs här.

Ärenden hanteras vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00.

Direktanmälan

Har ditt företag tecknat Avonovas Sjukvårdsförsäkring med villkoret att du som anställd själv kan anmäla skada ska du använda denna länk >>>

Observera att Avonova inte prövar ärenden som inkommer via direktanmälan om ditt företag har tecknat sjukvårdsförsäkringen med villkoret att anmälan ska ske via chef/HR/arbetsledare.

Vad händer nu?

Avonova kontaktar arbetstagaren för att inhämta mer information kring ärendet. Detta sker genom att ett SMS med en länk till Avonovas skadeanmälan skickas till arbetstagaren.

När skadeanmälan från arbetstagaren är inskickad tar vårdplaneringen emot ärendet och återkopplar inom 24 timmar under kontorstid.

Ibland behöver vi inhämta kompletterande information från arbetsgivare och tidigare vårdinstanser efter samtycke från arbetstagaren.