Till huvudinnehållet

Om vi inte är överens

Det är viktigt för oss att vi är överens och att du och ditt företag är nöjda med Avonova. Om du ändå är missnöjd så uppskattar vi att du hör av dig till oss.

  Om du inte är nöjd

  Kontakta din handläggare och be hen att se över ärendet igen. Vet du inte vem du ska vända dig till? Skriv till forsakring@avonova.se för hjälp. Om du fortsatt inte är nöjd lämnar din handläggare ärendet till sin chef för en andra prövning.

  Klagomålsansvarig

  Avonova har en oberoende klagomålsansvarig som kan ta upp ditt ärende till slutgiltig prövning om du inte är nöjd med beslutet från handläggare och chef. Klagomålsansvarig prövar de flesta ärenden och hänvisar dig vidare i de fall prövningen inte kan göras av denna instans. 

  Använd någon av nedanstående kontaktvägar för att skicka ditt ärende till Klagomålsansvarig. Vi ber dig att inte skriva hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter i meddelandet.

  Ange alltid ditt namn, din e-postadress, ärendenummer, telefonnummer samt en förklaring till missnöjet.

  Du kan antingen skicka ett e-post till forsakring@avonova.se alternativt skriva ett brev till Avonova, Sjukvårdsförsäkringar, Klarabergsviadukten 90B, 111 64 Stockholm

  Prövningar utanför Avonova

  Vill du hellre vända dig till någon annan instans än klagomålsansvarig har du följande möjligheter att få ditt ärende ytterligare prövat.

  Personförsäkringsnämnden (PFN)

  PFN prövar tvister gällande personförsäkring som kräver en medicinsk bedömning. PFN prövar även tvister som gäller avslag – helt eller delvis – på ansökan om personförsäkring. Ansökan om prövning av PFN måste göras inom ett år från det att du lämnade in ditt klagomål till försäkringsgivaren.

  Postadress: Box 24067, 104 50 Stockholm 08-522 787 20 www.forsakringsnamnder.se

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  ARNs avdelning för försäkringsfrågor prövar tvister inom försäkringsområdet. ARN prövar dock inte tvister rörande medicinska bedömningar. Anmälan till ARN måste göras inom ett år från det att du framfört ditt klagomål till försäkringsgivaren. Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm 08-508 860 00 www.arn.se

  Domstol

  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Vissa möjligheter finns att få kostnader ersatta från en rättsskyddsförsäkring i till exempel kan ingå i en hemförsäkring.

  Konsumenternas försäkringsbyrå

  Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. Besöksadress: Karlavägen 108 Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm 0200-22 58 00 www.konsumenternas.se