Varannan anställd har ett stillasittande jobb

Nästan varannan anställd, 48 procent, har ett stillasittande arbete. Kvinnor är betydligt mer utsatta än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.

– Det här är oroande siffror, eftersom brist på rörelse ökar risken för fysiska besvär, sjukdomar och i förlängningen för tidig död. När vi aktiverar våra muskler påverkas blodtrycket och andra viktiga funktioner i kroppen positivt, samtidigt som vi blir piggare och orkar mer, säger Salima Sakket Santikos, legitimerad fysioterapeut och ergonom på Avonova.

På uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har Avonova ställt frågor till medarbetare om deras hälsa. Kartläggningen visar på stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna svarar 45 procent att de mycket ofta har ett stillasittande arbete, jämfört med 20 procent av männen. Omvänt uppger 27 procent av männen att de aldrig utsätts för stillasittande arbete, jämfört med 14 procent av kvinnorna.

– För många kontorsarbetare är det tyvärr vanligt att tillbringa hela arbetsdagen sittande vid skrivbordet eller i möten. Forskning visar att det är viktigt att variera sin position under dagen, till exempel genom att växla mellan stående och sittande arbete, samt ta regelbundna rörelsepauser, säger Salima Sakket Santikos.

Nästan varannan anställd, 48 procent, svarar att de ofta eller mycket ofta utsätts för stillasittande arbete. Mest fysiskt inaktiva på jobbet är åldersgruppen 40–49 år, där 54 procent uppger att de har ett stillasittande jobb.

– Arbetsgivare kan göra mycket för att medarbetare ska kunna få in mer rörelse i vardagen. Exempelvis kan arbetsgivaren uppmuntra till gående möten och tipsa om mobilappar som säger till när det är dags att ta en bensträckare, säger Salima Sakket Santikos.

För mer information:
Salima Sakket Santikos, legitimerad fysioterapeut och ergonom på Avonova, salima.sakket-santikos@avonova.se, 08-120 124 93
Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, stefan.persson@avonova.se, 070-423 96 44

Så får du in rörelse i arbetsdagen

1. Stå och jobba. Höj skrivbordet när du går från jobbet på eftermiddagen, så blir det lättare att börja stående nästa dag. En bra rekommendation är att stå och jobba ungefär halva arbetstiden, gärna i kortare pass jämnt fördelade under dagen.
2. Prata istället för att mejla. Gå till din kollega istället för att skicka ett mejl med det du vill säga och skriv ut dina papper på kopiatorn längst bort. Genom att ständigt välja den obekvämare lösningen så vinner du extra steg.
3. Ha gympadojor. Jobba i bekväma skor när du kan. Ju lättare du har att röra på dig, desto mer benägen blir du att gå den där extra rundan till kollegan, kaffeautomaten eller köket.

Så kan arbetsgivare förebygga stillasittande

1. Se till att det finns höjbara bord. Gör höj- och sänkbara skrivbord till standard och inför kontorsstolar med gungfunktion. Då underlättar du för medarbetarna att röra på sig även framför datorn.
2. Skapa en ”obekväm” arbetsmiljö. Undvik att samla allting på en central plats. Genom att placera mötesrum, material och kopiatorer längre bort i lokalen behöver medarbetarna gå lite längre.
3. Var en inspiratör. Uppmuntra medarbetare att ha gående möten genom att själv föreslå en promenad när ni ska stämma av och låt gruppövningar på kickoffen ske stående. Då ökar chansen att fler tar efter.

Fakta om statistiken

Siffrorna bygger på hälsoundersökningar med 28 700 anställda på arbetsplatser runt om i landet under 2017. Undersökningarna har genomförts av Avonova, Sveriges näst största företagshälsa som finns på cirka 120 orter i 17 län. Bland de arbetsplatser som låtit sina medarbetare delta finns både stora och små företag samt ett 90-tal av landets kommuner.

I samband med undersökningen svarade de anställda på en hälsoenkät. En av frågorna var följande: 

Fråga: ”Hur ofta utsätts du för stillasittande arbete?”

*Avrundningar av decimaler kan göra att summering av olika kolumner i tabellerna inte stämmer överens med statistiken redovisad i texten.