Pressmeddelande 2021-12-07

Avonova lanserar digital access till sjukvårdsförsäkring - i samarbete med GHP och Platform24

Nu lanserar Avonova, verksamma inom företagshälsa, en sjukvårdsförsäkring med digital åtkomst för kunder på den svenska marknaden. Genom samarbete med GHP Vårdsamverkan som vårdförmedlare och med Platform24:s lösning för digital styrning erbjuds kunderna snabb tillgång till rätt vård via en digital ingång.

Sedan augusti har Avonova ett samarbete med GHP Vårdsamverkan med ett erbjudande till kunder i behov av företagshälsovård och sjukvård. Sjukvårdserbjudandet utgörs av en sjukvårdsförsäkring och möjliggör ett komplett samarbete kring både förebyggande och efterhjälpande insatser åt Avonovas kunder. GHP Vårdsamverkan koordinerar patienter med egen personal och planerar in vård till både GHP Norden och externa vårdgivare inom alla somatiska (fysiska) specialistområden i hela Sverige.

“Genom att tillhandahålla en effektiv sjukvårdsförsäkring som komplement till företagshälsovården kan Avonova erbjuda snabb och samordnad hjälp vid ohälsa. Med tidigt fokus på arbetsanpassad rehabilitering och förebyggande åtgärder kan återgång till arbete ske snabbare och risken för återfall minimeras”, säger Max van Eijk, Koncernchef på Avonova.

Det är den digitala ingången (som bygger på Platform24:s lösning för automatiserad anamnesupptagning och sortering) som gör det möjligt för Avonovas kunder att komma i kontakt med vårdförmedlingen digitalt och snabbt styras vidare till rätt vård.

“Vi ser fram emot att kunna erbjuda Avonovas kunder en modern och smidig start på sin vårdresa. Att införa Platform24, en smart och effektiv digital ingång för patienter, och kombinera det med vårt sätt att systematiskt analysera och utveckla vården ger bra förutsättningar för att säkerställa nöjda patienter och goda medicinska utfall”, säger Ludvig Dalemar, Affärsområdesansvarig GHP Vårdsamverkan.

Ökad automation nästa steg

Nästa steg i samarbetet är att utveckla graden av automation och precision i styrning av patienter vilket uppnås genom att införliva GHPs djupa kunnande inom specialistvård i triageflödet med hjälp av Platform24:s flexibla verktyg. Detta ger Avonovas kunder en ännu smidigare resa genom hela vårdkedjan och en högkvalitativ vårdservice.

"Sjukvårdsförsäkringens roll är att fungera som en enkel entré till många olika typer av vård, att garantera en god tillgänglighet samt att matcha patientens behov med rätt typ av behandling. Med hjälp av vår plattform kan Avonovas kunder snabbt och enkelt få tillgång till rätt vård för sitt ärende samtidigt som vi underlättar anamnesupptagningen för Avonova och GHP - något som i vanliga fall är en tidskrävande process”, säger Andreas Ringman Uggla, vVD på Doktor24 Group.

Läs mer om sjukvårdsförsäkringen finns på www.avonova.se

Om Avonova

Avonova Group är Skandinaviens ledande företagshälsa. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Gruppen har 16 000 företagskunder i Sverige och Norge, 1 300 anställda, och omsatte 2020 1,4 miljarder SEK.

Om GHP

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Om Platform24

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ingår i samma koncern som Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare.

Pressmeddelandet som PDF

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021

Skulle du vilja veta mer om Avonovas sjukvårdsförsäkring? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.