Nytt stöd till arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023.

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det synsättet bygger vidare på den tidigare satsningen på arbetsmiljöutbildning som gjordes 2016–2018 och var mycket efterfrågad. Stödet gäller endast privat sektor.

Det här gäller:

  • AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023.
  • Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda.
  • Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska. Även e-utbildningar kan godkännas.
  • Arbetsmiljöutbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.
  • Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens grundutbildning regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.
  • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften

Avonova är godkänd som ansluten utbildningssamordnare.

Detta innebär att den som ansöker om stöd och utför utbildningen via Avonova erhåller stöd. Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer. 

Via länk här kan du få mer information och från den 1/1 2021 ansöka om stöd.

 

Till Grundläggande arbetsmiljöutbildning!

 

Till Bättre arbetsmiljöutbildning/BAM!