Mätning och bedömning av fysisk arbetsmiljö

Vi hjälper dig att upptäcka såväl synliga som dolda riskfaktorer i arbetsmiljön.

Genom att mäta och bedöma olika delar av din arbetsmiljö ger vi svar på om det behövs, och vad som kan förbättras. Exempel kan vara ergonomisk arbetsplatsbedömning, luftkvalitet, damm, buller, vibrationer.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>

Shared Buttons