Mätning och bedömning av fysisk arbetsmiljö

Upptäck såväl synliga som dolda riskfaktorer i arbetsmiljön

Genom att mäta och bedöma olika delar av er arbetsmiljö ger vi svar på, om det behövs, vad som kan förbättras. Exempel kan vara ergonomisk arbetsplatsbedömning, luftkvalitet, damm, buller och vibrationer.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>