Mätning och bedömning av fysisk arbetsmiljö

Upptäck såväl synliga som dolda riskfaktorer i arbetsmiljön.

Genom att mäta och bedöma olika delar av arbetsmiljön ger vi svar på vad som kan förbättras.

Exempel kan vara:

 Ergonomiska begränsningar

 Luftkvalitet, damm och ventilation

 Ljud och buller

 Vibrationer

 Ljus och belysning

 Ergonomi

 Temperatur och klimat

 Dator och bildskärmsarbete

 Belastning och tunga lyft

 Kemikaliearbeten

 Maskiner

 Personlig skyddsutrustning

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.