Den digitala hälsoundersökningen

Avonova Livsstilsanalys mäter kroppens impulser under 72 timmar. Den långa mätperioden ger en bra överblick över hälsoläget. Data från arbete, fritid och förmågan till återhämtning hämtas in under de tre dygnen.

Beställ online

Kund hos Avonova och har tillgång till Avonovas webbportal klicka här >>>

Kund hos Avonova och vill ha tillgång till webbportalen, klicka här för att kontakta vår kundsupport >>>

Bli kund hos Avonova >>>

Avonova Livsstilsanalys tar fram en nulägesbild över hälsoläget för medarbetare och bygger på en metod där pulsen registreras under tre hela dygn. Resultatet av analysen visar stressnivå, förmåga till återhämtning samt hur medarbetaren påverkats i sitt arbete och på fritiden under de 72 timmarna.

I ett uppföljande samtal med Avonova diskuteras hur medarbetaren påverkats av yttre faktorer som kan ha framkallat både stressreaktioner och förmågan till återhämtning.

I dialog med Avonova får medarbetaren verktyg för att förbättra återhämtningen och minska stressbelastningen.

För grupper med flera deltagare kan resultatet sammanställas och fungera som underlag för fortsatt hälsoutveckling för grupp, avdelning och organisation.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>