Hälsoutveckling och aktiv livsstil

Sätt mål för hälsan och skapa hälsoaktiviteter genom arbetet

Hälsosamma medarbetare är en förutsättning för en hållbar arbetsmiljö. Vi erbjuder tjänster som gemensamt syftar till bättre levnadsvanor med bra återhämtning, god kondition och en hållbar livsstil. Det kan handla om allt ifrån hälsoprojekt, resor och coachning kring hälsa och träning, tobaksavvänjning, massage, hälsoprofiler och livsstilsanalys.