Hälsoutveckling och aktiv livsstil

Att sätt mål för hälsan och skapa hälsoaktiviteter genom arbetet kan man som arbetsgivare behöva ta experterhjälp för. Vi erbjuder effektiva tjänster som gemensamt syftar till att förbättra levnadsvanor, skapa god kondition, sätta upp rutiner för återhämtning och bibehålla en sund livsstil.

Exempel på tjänster:

- Hälsoprofiler

- Livsstilsanalys

- Hälsoprojekt utifrån individ eller grupp

- Coachning kring hälsa och träning

- Hälsoundersökningar

- Tobaksavvänjning

- Beroendebehandling

- Massage

 

KONTAKTA OSS via formuläret eller direkt på något av våra lokala hälsocenter så hjälper vi dig identifiera vad som passar just dig.