Till huvudinnehållet
Ett hållbart arbetsliv

Avonova ❤ ett hållbart arbetsliv

I en värld där gränsen mellan arbetsliv och fritid suddas ut, och där vi behöver jobba allt längre, blir ett hållbart arbetsliv allt viktigare. På Avonova brinner vi för att skapa ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. För alla som jobbar, för företagen och för samhället.

    En man och en kvinna pratar på en brygga i solnedgången

    Vad är ett hållbart arbetsliv?

    I vår approach utgår vi från tre perspektiv: människan, företagen och samhället i stort.