Till huvudinnehållet
Hållbara företag

Hållbara företag

Vi vet att en hållbar arbetsmiljö gör att människor mår bättre. Vi vet också att företag som väljer att investera i sina anställdas hälsa och välmående kan visa på lägre sjukfrånvaro och ökat engagemang.

  Människor i konferensrum med träväggar

  En hållbar arbetsmiljö syns på sista raden

  Men det handlar om att jobba proaktivt och göra rätt insatser. Att först samla insikter från relevant HR-data, och sen göra en kartläggning som tar utgångspunkt i företagets behov och förutsättningar. Det kan vi i företagshälsovården hjälpa till med.

  Vi gör kartläggningar och ger råd om de förebyggande hälsoinsatser som är rätt för just dig. Det ger både friskare medarbetare och ett bättre resultat på sista raden.

  Från rapporteringskrav och CSRD till hållbara medarbetare

  Med det nya direktivet CSRD skärper EU kraven på företagens hållbarhetsrapportering. Det kommer att göra skillnad. Förhoppningsvis inte bara när det gäller klimat och miljö, utan även för oss människor.

  Nu behöver företagen på riktigt se över och strukturera sin data. Det kan bli en utmaning, men faktiskt också en möjlighet att långsiktigt förbättra arbetsmiljö och människors hälsa.

  Läs hela artikeln här