Till huvudinnehållet
Hållbara människor

Hållbara människor

För att vi människor ska kunna leva ett hållbart liv behövs balans mellan arbete och privatliv. Vi behöver ha en psykisk och fysisk hälsa och en arbetsmiljö som, förutom att den är säker, också är inkluderande och motiverande.

  Kvinna på arbetet på sittpuff med dator och kaffe

  Förebyggande hälsoinsatser

  Det handlar om att förebygga både skador och konflikter, och att minimera arbetsrelaterad stress. För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans med förbyggande hälsoinsatser.

  Med vår breda kompetens inom företagshälsovård kan vi lyssna och förstå, och sen ge råd om bästa vägen framåt för att förebygga skador, konflikter och stress. Så skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser.

  Arbetsrelaterad stress en växande utmaning

  Arbetslivet har förändrats och det ställer nya krav på både arbetsgivare och på oss som jobbar. Arbetsrelaterad stress är en växande utmaning som påverkar inte bara människor utan också företagen och samhället negativt.

  Så hur kan vi tillsammans arbeta för att minska människors stress på jobbet? Och vad kan man som arbetsgivare göra för att minska stress hos sina medarbetare?

  Läs hela artikeln här