Till huvudinnehållet
Ett hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle

Arbetsmiljö och socialt ansvar blir allt viktigare på hållbarhetsagendan. Det handlar inte längre bara om klimatpåverkan. Svenska företag behöver också bidra genom att ta hand om sina medarbetare. Då skapar vi inte bara bättre arbetsplatser utan även ett starkare samhälle.

  Det handlar om hela människan

  Ett hållbart arbetsliv är viktigt för Sverige. Om fler företag väljer ett helhetsperspektiv, och att arbeta med arbetsmiljö och förebyggande hälsoinsatser, skapar vi mervärde både för företag och samhälle.

  Men då handlar det om att ta hänsyn till hela människan, inte bara den som är på jobbet mellan 8–17. Att förstå medarbetarnas olika livsfaser och jobba för en sund balans mellan jobb och privatliv.

  Vägen till ett hållbart arbetsliv

  Hållbarhet är ett brett begrepp, och en hållbar arbetsplats handlar om mycket mer än bara miljö och klimatpåverkan. Det handlar först och främst om människor.

  Vi har gjort mycket rätt här i Sverige, och svenska arbetsgivare har en bra grund att stå på nu när social hållbarhet blir en allt tydligare del av företagens vardag. Då gäller det att rapportering av social hållbarhet inte bara blir en checklista med KPI:er och åtgärdspunkter, utan ett underlag för verklig handling.

  Läs hela artikeln här