Pinnstol eller kontorsstol? Det digitala ergonomibesöket ger dig svaret

14 feb 2022
I takt med att det ställs allt högre krav på att vi ska orka prestera under ett långt arbetsliv, behöver vi också verktyg för att kunna bibehålla vår hälsa. Efter snart 2 år på hemmakontoret har vi lärt oss att ergonomin är lika viktig där som på arbetsplatsen.

Ergonomi kring hemmakontoret 

Våra kroppar är gjorda för rörelse. Att arbeta ergonomiskt innebär delvis att göra arbetet mer rörligt. Vid de tillfällen som vi arbetar på distans, till exempel hemma vid köksbordet, blir det än mer viktigt med rörelse och en god ergonomi. Vi behöver medvetandegöra och främja en hållbar fysisk arbetshälsa som förebygger belastningsbesvär vid arbete i hemmiljö.  

Digitala lösningar har bidragit till att utveckla och förändra kontorsarbetsplatsen under de senaste åren och möjliggör i större utsträckning arbete i hemmiljö. Samtidigt kan hemmiljön ha ergonomiska begränsningar som ökar risken för överbelastning på kroppens leder och muskler. Genom ett digitalt ergonomibesök kan vi guida arbetstagaren för en bättre hemarbetsmiljö och på det sättet ge arbetsgivaren stöd att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete även utanför kontoret. 

Vad är ergonomi? 

Ergonomi är ett brett område och i stort handlar det om hur vi hanterar vårt arbete och dess miljö med utgångspunkt från kroppens förutsättningar. Våra ergonomer kan via digitala möten observera och ge information om: 

  • hemarbetsplatsens fysiska förutsättningar 
  • arbetsställningar, arbetsrörelser och kroppshållning  
  • arbetstekniska tips 
  • information om variation, pauser och mikropauser
  • belysning och synergonomi etc 

Man behöver inte ha något besvär för att boka ett möte kring ergonomi. Genom att se över sin arbetsmiljö i god tid löper man mindre risk för problem i framtiden. 

Arbetsmiljöverket beskriver ergonomi som ’anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten’. 

Så går en digital ergonomikonsultation till 

Digitala möten hos Avonova görs via ’Säkert möte’, som är ett digitalt verktyg som sker via en säker uppkoppling eftersom vi i samtalet ställer frågor om hälsan. Identifikation sker genom mobilt bankID. 

När vi träffar en medarbetare så är det oftast ergonomen som tar taktpinnen och sätter det digitala samtalet i ett sammanhang. Mötet liknar på många sätt ett arbetsplatsbesök ”IRL”. Självklart kan medarbetaren ha specifika frågor och önskemål och då anpassar vi mötet utifrån det. 

Vi gör en konsultation med frågor kring ergonomi, arbetsplatsen, vad medarbetaren upplever etc för att se om det finns ett mönster. Är det kanske någon specifik utrustning man har på kontoret som man kanske saknar hemma för en bra arbetsmiljö? 

För att kunna observera till exempel hemmakontoret är det viktigt att medarbetaren beskriver arbetsplatsen ordentligt. Arbetstagaren kan även ansluta via ytterligare en enhet, såsom mobiltelefon, för att kunna filma och visa ergonomen hur det ser på hemmakontoret. Då ser vi tydligare hur arbetsutrustning såsom dator och skärm är placerad i ett rum, hur ljuset är, hur belysningen är placerad i förhållande till skärmen i rummet, faller dagsljuset in från sidan etcetera. Denna noggranna observation görs för att vi ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt. Ytterligare en viktig parameter är vilken sorts stol som finns hemma. Finns det till exempel inställningsmöjligheter på stolen? Vi kan ge tips på att justera stolen så arbetsställningen blir bättre. Går skrivbordet att höjas och sänkas? Om det är ett fast bord så handlar det om att ge råd och uppmuntran till variation som att stå, sitta eller emellanåt arbeta någon annanstans. Man får inte glömma bort pauserna med bensträckare. Vi resoneras även kring bildskärmen, det vill säga om medarbetaren arbetar på en bärbar dator. Det bästa är naturligtvis att arbeta med en extern skärm. Men i stort går vi igenom vad medarbetaren kan göra på sitt hemmakontor utifrån de förutsättningar och behov som finns. Ofta finns det mycket man kan göra själv med små knep utan en massa inköp. 

Så svaret på frågan om en pinnstol eller kontorsstol är bäst där hemma? Ja, det kan faktiskt vara okej att sitta och arbeta på en pinnstol ett tag, men det viktiga är att se till att det blir variation i arbetsställningen under dagen. Många bensträckare! Kroppen mår som bäst när vi rör på oss. 

Fördelar med digitala möten  

Det går lika bra med en digital ergonomikonsultation som ett arbetsplatsbesök på den fysiska arbetsplatsen. En stor fördel med det digitala mötet är att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte stannar upp utan att arbetsgivaren på ett enkelt sätt fortsatt kan ta sitt ansvar för arbetsmiljön 

Vi kan göra enstaka digitala insatser för en medarbetare som signalerat för sin chef att de behöver hjälp. Vanligt är att ett uppdrag inleds med en utbildningsinsats för en hel arbetsgrupp med uppföljande avstämningar för de som önskar.  

Det digitala mötet gör även att vi blir mer flexibla och kan erbjuda en större tillgänglighet när vi inte behöver ses på plats. Vi finns tillgängliga i hela Sverige digitalt.  

De som har en funktionsnedsättning och särskilda behov, till exempel en hörselskada, kan enkelt bjuda med en teckentolk till mötet. 

Återrapport och uppföljning 

Efter genomfört uppdrag sammanställs iakttagelser och rekommendationer i en skriftlig rapport som återkopplas till beställaren som generellt är HR eller en chef. Vi är intresserade av att följa upp att våra insatser har önskad effekt och att allt fungerar bra på hemmakontoret och utför då uppföljande konsultationer, allt i samråd med arbetsgivaren.  

Fysioterapicoachning via Avonovas app  

Ett ergonomiskt ärende kan knytas ihop med fysioterapicoachning. Kanske har en medarbetare ont i ryggen eller i en axel. Avonovas ergonom förskriver ett åtgärdsprogram som medarbetaren hittar i Avonovas app, till exempel rörlighets- eller avslappningsövningar. Via denna tilläggstjänst kan vi coacha personen via appen. Vi kan följa aktivitetsnivån, följa om övningarna har förväntad effekt och ge coachande råd och vägledning vid behov. Via appen kan medarbetaren chatta med Avonova. Det är ett smidigt verktyg som bidrar till att våra insatser för den effekt som vi önskar med resultatet att medarbetaren blir fri från arbetsrelaterade besvär. 

Kontakta Avonova 

Vi träffar er gärna för att berätta om våra tjänster. Om ert företag redan har ett avtal med Avonova kan du kontakta ditt lokala hälsocenter direkt för att få kontakt med till exempel en ergonom. 

Om ni inte har varit i kontakt med Avonova tidigare så kan ni fylla i formuläret Bli kund så kontaktar vi er inom kort så vi kan prata om vilka behov just ni har. 

Tips på pausövningar 

Att man ska variera position och röra på sig under arbetsdagen har ni nu säkert koll på. Men det är en annan sak att utföra det i praktiken. Här får ni två posters med övningar ni kan skriva ut och sätta upp på er arbetsplats. 

Pausit – Pausgymnastik i din dator 

Genom att variera arbetsställning förebyggs arbetsskador, minskas stress och koncentrationen ökar.  

Pausit är ett effektivt verktyg som du följer på din dator för att få in vardagsmotion i det dagliga arbetet. Det lättanvända pausprogrammet förebygger arbetsrelaterad ohälsa och ökar välmående på arbetsplatsen. Läs mer om Pausit

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021