Skyddsombudens dag 27 oktober 2021!

26 okt 2021
Ett stort grattis till alla skyddsombud! Idag firar vi att det är skyddsombudens dag och vi skulle vilja uppmärksamma några av de viktiga funktioner som ett skyddsombud har.

Sedan 2012 är tredje onsdagen i vecka 43 utsedd till skyddsombudens dag. I och med det vill vi passa på och berätta om vad ett skyddsombud gör och om deras viktiga uppdrag på våra arbetsplatser.

Varför har vi skyddsombud på våra arbetsplatser?

Enligt den svenska arbetsmiljölagstiftningen ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna ska ha en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet är en viktig resurs i den dagliga verksamheten och de arbetar för att arbetsplatsen ska vara trygg och säker. De fungerar som representant både för ordinarie och inhyrda arbetstagare. Om en arbetsplats har 5 eller fler anställda så ska de enligt lag ha ett skyddsombud.

Några av ett skyddsombuds funktioner

  • Företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor
  • De har en aktiv roll i arbetsmiljöarbetet
  • Den har rätt till utbildning och rätt till att lägga tid att utföra uppdraget
  • Ett huvudskyddsombud har övergripande ansvaret
  • På större arbetsplatser med fler än 50 anställda krävs en arbetsmiljökommitté där företagshälsan kan vara delaktig

Enligt arbetsmiljölagen har du som skyddsombud bland annat rätt till:

  • Utbildning
  • Rätt att ta del av handlingar kring arbetsförhållanden i arbetsmiljön
  • Delta vid planering av nya lokaler
  • Rätt att begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för en bra arbetsmiljö

Här kan du läsa mer om skyddsombudets roll.

Vi skulle vilja passa på och skicka med ett stort tack till alla skyddsombud! Ni hjälper oss att göra arbetsplatser mer trygga och säkra.

 

Relaterade artiklar:

Bättre arbetsmiljöutbildning 
Att mäta effekter av arbetsmiljöarbete  
Arbetsmiljöutbildning

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021