Vad är ergonomi? Kontorsarbete i fokus

9 dec 2021
Ergonomi är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen – något alla företag behöver arbeta med.

Vad är ergonomi och varför är det viktigt för oss att veta något om det? 

Ordet ergonomi kommer från grekiskan, och handlar kortfattat om hur vi ska anpassa arbetet efter vår kropp, oavsett typ av arbete. Det handlar om att organisera arbetsuppgifter och att anpassa arbetsmiljön till den som ska utföra arbetsuppgifterna, med syftet att bibehålla och främja en god hälsa, och arbeta på ett effektivt sätt. 

Ergonomi handlar också om att det ska vara enkelt att göra ett bra jobb. Man ska inte behöva lägga kraft och energi på onödiga saker. Ergonomi är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen – något alla företag behöver arbeta med. Syftet med god ergonomi på arbetsplatsen är att minska risken för belastningsbesvär till följd av arbete. 

Ergonomi ska alltså främja god hälsa och skapa en säker arbetsmiljö för medarbetaren genom anpassning mellan arbete och människor. 

Vill du gå direkt till våra tips? Scrolla längre ner i artikeln. 

Knapp som leder til nettside hvor du kan melde deg på Avonova Sveriges nyhetsbrev

Ergonomiska utmaningar när arbetslivet förändras 

En utmaning när man arbetar med ergonomi är att alla är olika när det kommer till vad vår kropp tål. Både våra fysiska förutsättningar och vår tolerans för stress. Dessutom utsätts du för olika typer av belastningar inom olika branscher och i olika arbetsuppgifter. Det går därför inte att använda en mall för ergonomi för alla anställda utan här måste individuella anpassningar till. Tyvärr börjar många inte tänka på ergonomi förrän skadan redan har inträffat. 

Ergonomi blogg nacksmärta belastningsskador vid dålig ergonomi.jpg

Det är lätt att tro att belastningsskador är ett problem för anställda som arbetar med fysiskt tungt eller manuellt arbete, såsom byggnadsarbetare eller vårdpersonal. Tyvärr är belastningsskador något alla kan drabbas av till följd av bristande ergonomi – även de som jobbar på kontor.  För de som jobbar mycket med stillasittande kontorsarbete är det särskilt belastningsproblem som besvär i armbågar, axlar och nacke på grund av mycket statisk belastning som är vanligt.  

Den stora utmaningen med kontorsergonomi är att det snabbt blir ensidigt. Vi vet att det finns ett samband mellan ensidig belastning och muskel- och ledbesvär. 

Det senaste året har medfört nya utmaningar för arbetet med ergonomi. Samtidigt som många företag har väl ergonomiskt anpassade kontorsytor, krävs det nu att många anställda har hemmakontor. Här har det systematiska arbetsmiljöarbetet inte hängt med. 

Hemmakontor är oftast inte ergonomiskt utformade, det är ovanligt med justerbar utrustning, arbete sker i många fall på en bärbar dator. Hemmakontoret har för många varit en tillfällig lösning som kommit att bli permanent. Många får nöja sig med det utrymme de har till förfogande hemma, trots att de kanske bor i små lägenheter eller rum utan plats för god ergonomisk anpassning. Då blir också risken för statiskt arbete högre och kan leda till en ökad mängd fysiska besvär. 

Minska sjukfrånvaron med ergonomi 

Den största orsaken till sjukfrånvaro är muskel- och ledbesvär. Många faktorer kan bidra till att skapa dessa besvär. När vi analyserar sjukfrånvarostatistiken blir det tydligt att ergonomi är ett område som bör ägnas stor uppmärksamhet. Att fokusera på ergonomi gynnar både anställda och den totala arbetsmiljön.   

Arbetsgivare ska:  

Arbetsgivare ska kartlägga ergonomi

 • Kartlägga ergonomiska riskfaktorer
 • Bedöma den totala risken - för hög eller acceptabel?
 • Genomföra ergonomiska åtgärder för att minska risken för belastningsbesvär
 • Följa upp och utvärdera genomförda åtgärder
 • Erbjuda utbildning i ergonomi, arbetsteknik och ge information om risker förknippade med kontorsarbete 
 • Organisera arbetet så att variation och återhämtning möjliggörs under arbetsdagen 

Andra specifika råd till arbetsgivare är: 

 • Var medveten om psykosociala problem. Även detta kan leda till muskel- och skelettbesvär
 • Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet i vardagen
 • Skapa bra rutiner för information och delaktighet
 • Säkerställa individuell anpassning av arbetsplatsen. Fråga vad medarbetaren behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Avonova erbjuder digitala ergonomironder där vi träffar medarbetare som arbetar hemma via ett digitalt möte. Genom det digitala mötet kan vi observera arbetsplatsens förutsättningar och undersöka om det finns behov av åtgärder. Vill du ha hjälp med ergonomiska anpassningar på dina medarbetares hemmakontor? Kontakta oss så så berättar vi mer om hur vi kan stötta er.

Ergonomisk rådgivning för anställda på hemmakontoret 

Avonova ergonomi stretchövningar

Att arbeta på ett hemmakontor upplevs också olika för olika människor. I den svenska Jobbhälsorapporten för 2021 framgår det att många av de som haft ett hemmakontor under coronapandemin har haft en arbetsplats som i liten eller mycket liten grad har anpassats till arbetet. Det är särskilt vanligt bland yngre anställda där dåligt anpassade arbetsplatser är ett problem. Men utrustning är inte allt. Arbetsutrustning som är ergonomiskt utformad är ett verktyg för att få mer variation, inte ett mål i sig. Det är ett av flera verktyg. Huvudmålet är variation och att undvika ensidig belastning. Variation är ofta det viktigaste verktyget man har och något som är möjligt även på hemmakontoret.  

Ergonomi och rörelse hör ihop. En ökning av arbetande personer på hemmakontor har lett till att många är mindre aktiva på arbetstid. Kombinationen av en mindre anpassad arbetsplats, och mindre variation ökar risken för muskel- och skelettbesvär. 

Specifika saker du kan göra är: 

 • Gå en promenad på lunchen. Frisk luft och dagsljus är viktigt särskilt under mörkare årstider.  
 • Ta korta pauser. Naturliga pauser till exempel mellan möten, medan fika och liknande försvinner på hemmakontoret. Tänk därför på att ta små pauser.
 • Pratar du i telefon? Gå runt medan du gör detta
 • Anpassa arbetsplatsen efter DINA behov. Har du tillräckligt med ljus? Varierar du mellan att sitta och stå? Arbetar du vid laptop? Undersök istället om du har möjligt att ansluta en separat bildskärm tillsammans med separat datormus eller tangentbord. 
 • Kom ihåg att människokroppen är skapad för rörelse, och vid smärta i rygg/nacke/axlar under arbetet är det ofta kroppen som efterfrågar mer variation och rörelse.

 Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021