Värdet av kondition

12 feb 2020
En bra grund för en hållbar livsstil är en god kondition. Konditionen är inte bara viktig för oss i hur vi presterar på tennisbanan, gymmet eller elljusspåret - den är också viktig för hur vi presterar på arbetet.

Fysisk inaktivitet innebär en lika stor hälsorisk som rökning. Vi har tidigare i den här bloggen berättat om att individer med låg kondition löper en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.  

För att bibehålla sin kondition krävs det regelbunden motion. Men det krävs inga överdrifter. Raska promenader, trappan i stället för hissen och cykeln istället för bilen till arbetet är en bra start. Enklare styrketräning är också att rekommendera. Gymmet är inte ett måste, det finns enkla övningar att göra hemma. 

MEDARBETARNAS KONDITION ÄR VIKTIG FÖR ARBETSGIVAREN 

Även arbetsgivare har ett intresse av medarbetarna kondition. Inte bara för att det så klart är trevligt med friska medmänniskor. Det kan uppstå ett kännbart kostnadsbortfall som resultat av de hälsoproblem som uppstår vid dålig kondition i form av sjukskrivningar och lägre produktivitet.  

SYNS INTE ALLTID I SJUKFRÅNVARON 

Sjukfrånvaro kostar ungefär en månadslön extra per år för en medarbetare med 10 sjukfrånvarodagar och det faktum att så många har låg kondition kostar landets företag miljarder kronor varje år. 

Forskning visar att med för låg kondition orkar man inte utföra det man ska på jobbet, under hela sin arbetsdag. Så för medarbetares nedsatta kondition behöver inte synas i sjukfrånvarostatistiken.  

MÄT DIN KONDITION 

Att ha koll på sin kondition är lika viktigt för hälsan som att man kollar sitt blodsocker och sina blodfetter. Det är enkelt att mäta. Ett så kallat submaximalt konditionstest kan de allra flesta genomföra och det har en hög tillförlitlighet. 

Genom att cykla 8-9 minuter på en testcykel, med lätt till måttlig ansträngning ges en beräkning av den maximala syreupptagningsförmågan i ml syre per kg kroppsvikt och minut = kondition.  

Siffran värderas sedan utifrån kön och ålder men 35 är det lägsta värde alla i arbetsför ålder bör ha, för hälsan och för ork i det dagliga livet. Ju lägre värde desto större hälsorisker och sämre ork i arbetet och i livet och förstås tvärtom med högre värde. 

Når man inte upp till det värde som behövs så är det dags att göra något annorlunda än det man gör idag. Hur man gör är både enkelt och svårt – men med en genomtänkt strategi klarar alla att förändra. Mer om hur i kommande inlägg.