Hög kondition förebygger hjärt- och kärlsjukdomar

19 sep 2019
GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan har i en unik studie visat att högre kondition förebygger hjärt- och kärlsjukdomar och förtida död, oavsett kön eller ålder. Studien är den största i sitt slag och datan har hämtats från Avonovas mångåriga partner HPI Health Profile Institute.

Studien är baserad på över 266 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen från en unik databas från hälsoföretaget HPI Health Profile Institute. Vid studiestarten hade ingen av deltagarna någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning och fått sin kondition, det vill säga den maximala syreupptagningen, beräknad via ett konditionstest på cykel. Just det breda spannet på deltagare är en av de unika faktorerna i studien.

– Tidigare studier på friska vuxna har mestadels genomförts på män. Att ungefär hälften av de totalt 266 000 deltagarna i denna studie är kvinnor, ger oss här den unika möjligheten att jämföra betydelsen av kondition mellan män och kvinnor, säger docent Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH i ett pressmeddelande.

Därför är ökad kondition viktigt

Även om det tidigare hävdats att hög kondition kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket den här studien motbevisar, är kopplingen mellan kondition och hälsa starkt förankrad hos många människor. Varför är då den här studien viktig?

– I arbetet med att påverka hälsofrämjandet är det viktigt att få evidens för kopplingen mellan lägre kondition och ökad risk för sjukdom och dödlighet, eller som man visar i den aktuella studien att det går att minska riskerna genom att förbättra konditionen. I hälsofrämjande arbete framåt krävs bra fakta i coachande och rådgivande roller för ökad förståelse. Det gäller såväl företagshälsovård, primärvård såväl som i resten av samhället. Jag hoppas att vi inom Avonova genom denna och liknande studier i dialog med våra kunder kan få ytterligare fokus på konditionens betydelse för att minska risker och öka produktivitet och hållbarhet, säger Thomas Brännström, hälsostrateg på Avonova. 

Stora vinster för samhället

Med den här studien i ryggen kanske det är mer aktuellt än någonsin att börja främja en aktiv livsstil. Det kan bli avgörande för folkhälsan.

– Vårt samhälle och vår livsstil har ändrats på ett sätt som gör att vi rör oss allt mindre under arbete, skola och fritid. Digitaliseringen har självklart påverkat mycket. Förra årets studie visar även att ökad vikt påverkar en del, vilket tyder på ändrade vanor avseende kost, berättar Thomas.

Bygg upp din kondition på egna villkor

Thomas Brännström arbetar dagligen med att coacha personer till en mer aktiv och hälsosam livsstil. Han tror att det är viktigt att börja bygga upp sin kondition från sina egna förutsättningar. Det viktigaste är att man faktiskt gör något.

– Den största skillnaden kan som studien visar fås för de som har lägre kondition och gör en förändring. De har troligen mycket lite pulshöjande aktivitet. Att tänka på är att börja på en nivå som för individen känns genomförbart och bygga en tillit att klara av det. En framgångsfaktor oavsett nivå är att hitta en pulshöjande aktivitet som man gillar eller i alla fall tycker är genomförbar några gånger i veckan. För många kan en rask promenad på 30 minuter några gånger i veckan vara det som gör skillnad i kondition (syreupptagning), minskad risk för sjukdom och vara en början till ett liv med mer ork. Här kan arbetsgivare påverka genom att stimulera och ge utrymme för fysisk aktivitet på eller kopplat till arbetsplatsen.