Ta en paus från din digitala stress

17 sep 2019
Kroppen är fantastisk och klarar av att hantera stressiga perioder så länge det också finns tid för sömn och återhämtning. Ohälsosamt blir stress först vid för hög belastning under lång tid med brist på just aktiv och passiv vila.

Stress ökar risken för flertalet sjukdomar

Stressökar risken för flertalet sjukdomar som till exempel hjärt -och kärlsjukdom, utmattningssyndrom och långvariga smärttillstånd. Det är lätt att hamna i en negativ spiral där vi drar in på återhämtningsbeteenden såsom motion, vila och vitaliserande aktiviteter. Ett gott liv innebär en balans mellan arbete och fritid, krav och resurser. Många av oss behöver påminnas om detta.

Våra digitala liv ökar stressen

Samtidens digitala liv skapar stora problem för den som balanserar på gränsen till utmattningssyndrom. Vi är ständigt uppkopplade, jobbmejlen är bara ett knapptryck bort och gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Samtidigt som arbetet ständigt är närvarande finns i våra sociala medier en möjlighet att ständigt jämföra oss. En lång rad av inlägg på olika plattformar där vi kan jämföra våra privat- och arbetsliv med kollegan, grannen eller någon ytligt bekant från förr. För vissa är detta inget problem, men för många är detta en mycket närvarande stressfaktor. Alla vakna timmar.

För många är tanken att helt koppla ner otänkbar, även om det bara handlar om en kortare tidsperiod. Kanske också desto viktigare för att få perspektiv på hur stor del av vår vardag och vårt arbetsliv kretsar kring datorn, mobilen och plattan.

Avonova erbjuder digital detox

Vårt internat, Digital detox, ger deltagaren övning i att avgränsa informationskanaler och tillgänglighet. Ett praktiskt första steg till att respektera sig själv och sin återhämtning. Internatet ger ett bra signalvärde till omvärlden, kollegor och arbetsgivare, att hälsan bör tas på allvar. 

Platsen för internatet är förlagt långt från vardagen, på den gotländska landsbygden, så att deltagaren kan koncentrera sig på det egna måendet. Deltagaren får stöd i att bryta ett ohälsosamt beteendemönster samt verktyg och praktiska återhämtningsstrategier för en hållbar framtid. Små beteendeförändringar banar väg för de stora!

Fem tips för att må bra i vardagen

1. Visa omsorg om din kropp - Ät, sov och rör på dig regelbundet. 

2. Ge utrymme för hjärnvila – gå ut i naturen och låt tankarna vandra fritt

3. Omge dig av människor du tycker om och blir glad av 

4. Var närvarande i nuet - Gör en sak i taget

5. Koppla ner – begränsa informationsflödet och öka möjligheterna till punkterna ovan!

Anmäl dig till vårt internat, Digital Detox.