Chefen är arbetsmiljön

27 mar 2019
Det är hos chefen allt börjar. Otydliga ledarskap skapar röriga organisationer. För att skapa verkligt hållbara organisationer måste chefer bli bättre på att ta vara på sina viktigaste resurser: De egna medarbetarna.

På varje arbetsplats pågår och blandas ett virrvarr av processer, relationer, kommunikationer och känslouttryck. Det är självklart att människor som ska prestera något i relation till, och beroende av varandra ibland skrattar och ibland skär tänder åt varandra. Precis som i en familj. Det är lika självklart att sättet arbetplatsens verksamhet är organiserad och ledd påverkar hur människorna kommer att förhålla sig till varandra och till sina arbetsuppgifter. En arbetsplats som följer upp verksamhet, ekonomi eller kvalitet i sektioner, geografiska områden eller förvaltningar kommer att ha svårigheter att få medarbetare att arbeta med helheten för ögonen och en arbetsplats vars chef slarvar med tider kommer att vara slarvig med tider.

 

Avonova Management är ett stöd för chefer och ledare.

 

Humankapitalet – ett självklart uppdrag

För Avonova, som arbetar med våra kunders humankapital i bred mening är det en självklarhet att frågor kopplade till organisation och ledarskap måste ingå i våra uppgifter, för de skapar förutsättningar och sätter gränser för hur arbetsmiljön, trivseln, hälsan och effektfullheten kan se ut. Att utbilda kunders chefer i hur man skapar en hållbar och stressförebyggande arbetssituation för sina medarbetare är en av de effektivaste investeringar många organisationer kan göra. Att som konsult, med både breda och djupa kunskaper kring hur människor fungerar, kunna bidra med idéer och tips kring organisatoriska förutsättningar som kunden är (hemma)blind för eller ge enkla vardagliga verktyg till en erfaren chef som dock fastnat i några hjulspår i sitt ledarskap är bland det mest motiverande och tillfredsställande man kan få göra. 

Tar ett större grepp kring humankapitalet

Vi har idag en grupp av konsulter som har både egen omfattande chefserfarenhet och teoretiska kunskaper som är á jour med forskning och modern teoribildning redo att stötta våra kunder i deras arbete med att skapa bästa möjliga förutsättningar för sitt humankapital. Vi är stolta över att ta ett ännu bättre helhetsgrepp på utmaningen med att utveckla arbetsmiljöer där människor trivs och gör ett riktigt bra jobb.

Avonova Management hjälper företag, organisationer och deras chefer att leda bättre och tydligare för att bli mer effektfulla. Läs mer här...