Till huvudinnehållet
Vad innebär hälsoundersökning och vad är syftet med att göra en?

Vad innebär hälsoundersökning och vad är syftet med att göra en?

Hälsoundersökningar hör i allra högsta grad till arbetslivshälsan oavsett vad för typ av arbete du utför. Det finns även speciella krav på dig som arbetsgivare att riskbedöma samt se till att medicinska kontroller utförs – vilket är extra viktigt att ha koll på om man jobbar i en utsatt arbetsmiljö.

Som arbetsgivare kan du anlita Avonova för att utföra flera olika hälsoundersökningar, inklusive de lagstadgade. Allt för att jobba strategiskt mot en bättre arbetsmiljö. Gemensamt för alla våra erbjudanden är att de ger en bra bild över en organisations hälsa och är en grund för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Varför göra en hälsoundersökning?

Hälsoundersökningar är en investering i de anställda och på så vis också ert företag. Som arbetsgivare har du dessutom ett stort ansvar att se till att arbetet kan genomföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. 

Att systematiskt arbeta för att bibehålla samt förbättra hälsan hos varje medarbetare påverkar arbetsplatsen i stort, eftersom det är något som också gör att arbetsmiljön förbättras. Att upptäcka ohälsa som orsakas av arbetsplatsen, vare sig det handlar om fysiska eller psykiska svårigheter, är en förutsättning för att kunna hitta bästa sätt att åtgärda problemet på.  

Vad gör en företagshälsa?

I vissa fall är hälsoundersökningar dessutom lagstadgade och en del av det riskbedömningsarbete som förväntas utföras i utsatta arbetsmiljöer enligt ​​Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2019:3). Om du inte hittar rätt information för vad som gäller för just din bransch, så är det en god idé att kontakta Arbetsmiljöverket.

Hur gör man en riskbedömning?

Vad kan man få för resultat? 

Vi erbjuder flera olika typer av hälsoundersökningar, och vi tittar bland annat även på den psykosociala arbetsmiljön genom att ha ett utförligt samtal där vi berör flera olika aspekter av personens levnadsvanor, arbetsmiljö och hälsa i stort. Det ger oss en god överblick ihop med de olika prover vi också tar, vilket hjälper oss att hitta den rätta vägen framåt. 

5 tips på hur du kan förebygga och hantera psykisk ohälsa.

Vid en hälsoundersökning kan vi bland annat upptäcka de allra vanligaste folkhälsosjukdomarna som: 

 • diabetes

 • högt kolesterol

 • hjärt- och kärlsjukdomar

Vi erbjuder också lösningar på ergonomiska problem, kan upptäcka och förebygga riskfaktorer som påverkas av ärftlighet eller yttre omständigheter, samt andra typer av sjukdomar, beroende på vilken hälsoundersökning som utförs. 

Det är dock viktigt att observera att man inte bör betrakta regelbundna hälsoundersökningar som ett skydd mot risker – det som däremot gör kontroller fördelaktiga är att man i ett tidigt skede ges möjligheten att hantera problemet på rätt sätt.

Du hittar mer information på vår sida för tjänsten hälsoundersökning och medicinska kontroller.

Vad menas med utsatt arbetsmiljö?

Det innebär helt enkelt att arbetsgivaren ansvarar för att anordna regelbundna medicinska kontroller om arbetstagarna utsätts för ohälsosamma faktorer i arbetsmiljön.

Exempel på en utsatt arbetsmiljö med inslag av återkommande stressiga situationer kan vara:

 • Jobb i kassalinjen i en affär

 • Vara chaufför och bunden till sin post en stor del av arbetstiden

 • Arbete inom byggbranschen där höga ljud, bullriga miljöer, asbest och kvartsdamm inte sällan förekommer

 • Att vistas runt farliga metaller, gamla målarfärger eller liknande

 • Nattjobb

Det är därför viktigt att jobba aktivt med riskbedömning. Om du som arbetsgivare inte har kompetens för att genomföra en tillförlitlig undersökning och riskbedömning, eller vidta nödvändiga åtgärder, ska extern kompetens anlitas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. 

Som arbetsgivare kan du bland annat kontakta:

 • företagshälsovården

 • din arbetsgivarorganisation

 • en arbetsmiljökonsult

 • branschorganisationer

Vad ingår i en hälsoundersökning?

En hälsoundersökning innefattar främst en hälsokontroll, men vanligtvis inkluderar undersökningen också en riskbedömning med återkoppling och ett informativt samt rådgivande samtal i anslutning till detta för att förändra eller minimera risken för ohälsa.

Exempel på hälsoundersökningar och tester

 • Hälsokonsultation

 • Fysisk funktionsanalys

 • Konditionstest

 • Synundersökning

 • Hörselundersökning

 • Blodprov

 • Alkohol- och drogtest

Hur ofta bör man gå på hälsokontroller?

Vad vi rekommenderar beror på vilken typ av arbetsmiljö du jobbar i. Väljer man att erbjuda hälsoundersökning mer som en investering för framtiden och inte för att man verkar inom en bransch där det är lagstadgat, så är det givetvis friare. Vi utför undersökningar på olika frekvens grundat på hur din situation ser ut.

När det gäller arbete i utsatta arbetsmiljöer kan det ibland hända att läkaren bedömer att en person behöver komma mer frekvent för att övervaka utvecklingen av symptom och då måste man lyda den bedömningen. Det finns utöver detta också specifika intervaller som är utsatta för respektive bransch och arbetsmiljö men det är i slutändan alltid läkarens ansvar att sätta upp detta för det individuella behovet.

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller i arbetslivet (nu AFS 2019:3) innebär att arbetsgivare måste anordna hälsoundersökningar och i vissa fall blodprover om medarbetarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön, som kan leda till ohälsa. Medicinska kontroller ska alltid föregås av riskbedömning. För verksamheter där det förekommer:

 • vibrerande verktyg och maskiner

 • nattarbete

 • handintensivt arbete

 • allergiframkallande kemiska produkter (t.ex. härdplaster)

 • fibrosframkallande damm (ex. asbest och stendamm)

 • bly

 • kadmium

 • kvicksilver

 • klättring med stor nivåskillnad

 • rök- och kemdykning

 • dykeriarbete

Avonova är ansluten till och får utbildningar genom Sveriges Företagshälsor som har nära kontakt med de politiker och andra ansvariga kring frågor på ämnet arbetsmiljö. Just nu sätter vi upp nya ramar och riktlinjer för våra hälsoundersökningar, så att de ska vara kvalitetssäkrade och baserade på ny evidens och vetenskap. De nya riktlinjerna baserar vi främst på aktuella publikationer inom företagshälsovård från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Direktiven innehåller genomgripande vägledning och verktyg för bland annat:

 • hälsosamma levnadsvanor och matvanor

 • främjandet av fysisk aktivitet

 • minska tobak- och alkoholkonsumtion, rökning samt stillasittande

Forskning som tagits fram i samband med dessa riktlinjer har också visat på att sämre levnadsvanor skapar negativa konsekvenser för verksamheten och dessutom minskar produktiviteten.

Vem har rätt till hälsoundersökning?

För att få göra hälsoundersökning via sitt företag så måste chef eller HR sköta själva beställandet av tjänsten. I vissa fall har man gjort det möjligt för egenbokning genom intranätet, men oavsett vad så är bokningen av undersökningen alltså något som ledningen har ansvaret för. Om du är osäker som anställd, ta upp frågan om hälsoundersökning med din arbetsgivare så får du reda på hur det fungerar just för er. 

Vad kostar en hälsoundersökning?

Det varierar beroende på upplägg, vilket betyder att det är enklast att svara på om du tar kontakt med oss. Läs mer på vår sida för tjänsten hälsoundersökning.

Är hälsoundersökning avdragsgill?

Det stämmer! Bokar du som arbetsgivare hälsoundersökning för grupp så är det avdragsgillt. Hälsoundersökningen följs upp med en rapport och återkoppling på grupp/organisationsnivå och räknas då inte som en skattepliktig förmån.

Kan man göra hälsoundersökning på friskvårdsbidrag?

Nej, det ingår inte i friskvårdsbidraget.

Hälsoundersökning online via Avonova 

Vi erbjuder dessutom flera typer av hälsoundersökningar online. Tjänsterna sträcker sig från olika videokonsultationer med psykolog, företagssköterska, läkare, fysioterapeut eller ergonom utan att behöva fysiskt besöka ett hälsocenter. 


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Artikeln är godkänd av
banner background
Maria Sjöberg
Företagssköterska, Arbetshälsa och livsstil
Publicerad
13. september 2022
Sist uppdaterad
21. november 2023

Läs mer