Till huvudinnehållet
Om oss

Vi visar vägen mot ett hållbart arbetsliv

Ett partnerskap med Avonova ökar värdet för ditt företag. Tillsammans skapar vi fler engagerade, motiverade och friska medarbetare.

A happy lady
vi har

1 400 anställda

som arbetar för en bättre arbetshälsa

vi ÄR

Nordens ledande

leverantör av företagshälsovård

VI FINNS PÅ

130 platser

i Norge och Sverige

Vi levererar tjänster som främjar hälsan

Att arbeta i en trygg och bra arbetsmiljö gör inte bara att sjukfrånvaron minskar – det främjar också hälsan.

Att ha ett jobb med trygga ramar, tydliga krav och tillräckliga resurser bidrar till ökad trivsel, ökad produktivitet, större lojalitet och bättre hälsa. Därför arbetar Avonova förebyggande för att skapa ett hälsosammare arbetsliv för medarbetarna, företaget och samhället. Vi är godkända för att bedriva företagshälsovård och har drygt 7000 företagskunder i Sverige.

Vi levererar kompetens

Vi hjälper chefer att förstå vilka samband som ger bättre arbetshälsa.

Ledning, organisation, hälsa och produktivitet hänger samman. 
Med vår tvärdisciplinära expertis inom hälsa, arbetsmiljö och systematiskt HMS-arbete visar vi på vilka samband som påverkar arbetshälsan i ditt företag. Vi höjer kompetensen i ditt företag på det sätt som passar er bäst. Vi erbjuder kurser, rådgivning och hjälp att bedriva HMS-arbete – digitalt eller på plats.

Vi levererar bestående resultat

Genom att hitta den verkliga orsaken till problemet kan vi lösa det för alltid.

Alla arbetsplatser upplever någon gång utmaningar i arbetsmiljön som kan leda till problem med hälsan, sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Vi hjälper dig att hitta de bakomliggande orsakerna så att du kan vidta rätt åtgärder för att lösa utmaningarna – eller förebygga dem så att de inte uppstår.