Rehabilitering

Sjukfrånvaro är en av arbetslivets stora utmaningar och skapar enorma kostnader i form av produktionsbortfall, kompetensförlust och i lidande för den enskilde medarbetaren. Därför är det viktigt upptäcka tidiga signaler på ohälsa och arbeta förebyggande. Sjuk- och friskanmälan är ett effektivt verktyg för att fånga upp tidiga signaler i sjukfrånvaron.