Rehabilitering

Vägen tillbaka till arbete efter skada, sjukdom eller beroende går genom rehabilitering. Vi är ett stöd i hela rehabprocessen. Sjuk- och friskanmälan är ett effektivt verktyg för att fånga upp tidiga signaler i sjukfrånvaron. 

Shared Buttons