Tips för en effektiv och hållbar rehabilitering

28 feb 2022
Stress, utmattning och sömnproblem och annan psykisk ohälsa utgör idag nästan hälften av alla sjukskrivningar. Dessutom är psykisk ohälsa överrepresenterat bland långtidssjukskrivningar. Arbetsgivarens kostnader till följd av sjukfrånvaro utgörs inte av de faktiska sjukskrivningskostnaderna utan merparten, två tredjedelar, består av produktionsbortfall.

Sammanhållen rehabilitering

Som ger värde och effekt

Som arbetsgivare har man med andra ord mycket att vinna på att förebygga ohälsa, men också på att hjälpa sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete.

Genom en sammanhållen rehabiliteringsprocess uppnås en snabbare återgång i arbetet som dessutom är hållbar över tid. I en sammanhållen rehabiliteringsprocess arbetar företagsläkare, rehabiliteringskoordinator, psykolog och fysioterapeut i nära samarbete tillsammans med dig som arbetsgivare. Vi ser att en sammanhållen rehabilitering som sker i partnerskap med arbetsgivaren är både effektiv och hållbar över tid. Exempelvis leder Avonovas rehabiliteringsprogram till en halvering av antalet sjukfrånvarodagar efter bara 8 veckor. Från i genomsnitt tio till fem sjukfrånvarodagar per månad. Vi ser också att antalet frånvarodagar fortsätter att minska till cirka en dag per månad efter sex månader.

Så får ni till en effektiv och hållbar rehabilitering

 1. Rehabpolicy/process

  Som arbetsgivare har man mycket att vinna på att ha en tydlig rehabiliteringsprocess som är förankrad bland alla med rehabiliteringsansvar.
 2. Proaktiv hälsa

  Genom att sätta in åtgärder i god tid kan ohälsa på sikt bearbetas proaktivt.
  Genom Avonovas app kan till exempel du som arbetsgivare få hjälp att i ett tidigt skede upptäcka och hantera ohälsa på arbetsplatsen.
 3. Sammanhållen och arbetslivsinriktad rehabilitering

  Välj en företagshälsa som erbjuder en tillgänglig och sammanhållen rehabilitering som sker i nära samarbete med dig som arbetsgivare.

Rehabprocess för chefer e-Learning

Vi har en e-Learning om rehabprocessen för chefer. Där får man följa rehabiliteringsprocessen från början till slut, från förebyggande arbete, för att undvika behovet av rehabilitering, till och med dag 365 och vad som händer därefter. Läs mer