Ledarskap och en hybrid arbetsvardag

28 okt 2021
Att arbetslivet kommer utvecklas i framtiden är tydligt. Vi på Avonova får regelbundet frågor från chefer och medarbetare, i både offentliga och privata företag, om hur vi tror att den nya arbetsdagen bäst kan organiseras.

Många undrar även hur förändringar kommer påverka arbetsförmågan och upplevelsen av gemenskap.

Det talas en del om en ny riskbild med ökat arbetstryck, där privatliv och arbetsliv flyter samman och känslan av sämre sammanhållning ökar. Vi känner ännu inte till konsekvenserna av hur en hybridarbetsdag påverkar oss på längre sikt, utan det får forskning på detta område visa framöver.

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021

Behöver chefer ändra sin ledarstil efter pandemin?

På Avonova har vi gjort en undersökning bland 2500 medarbetare och 525 chefer på svenska företag. Respondenterna har svarat på olika frågor om arbetsliv och hälsa. I undersökningen framkom att hela 53% av cheferna inte tycker att de behöver ändra sin ledarstil efter pandemin för att anses vara en bra chef.

Andreas Kolstø, organisationspsykolog på Avonova, anser att alldeles för många börjar i fel ände när man planerar den hybrida arbetsvardagen. I vår Jobbhälsorapport får du en inblick i hur den nya arbetsvardagen ser ut. Du får även tips om hur som ledarekan involvera dina medarbetare.

Ta del av rapporten genom att klicka på bilden nedanför.

 

Ledarskap i den hybrida arbetsvardagen

I och med att rekommendationerna om hemarbete infördes så ändrades vårt arbetssätt. Från att ha träffat våra medarbetare regelbundet på kontoret, behövde ledarskapet nu utövas på distans.

Skulle du vilja delta i en öppen utbildning i kombination med en workshop där teori varvas med reflektioner? Boka din plats till vår utbildning Ledarskap i den hybrida arbetsvardagen.

Se vårt webinar om Jobbhälsorapporten!