Utforma din egen arbetsdag - gör dig både effektiv och engagerad

17 maj 2021
En normal arbetsdag består av upp till tre-fyra timmars arbete, en längre rast och sedan ytterligare ett arbetspass motsvarande det före rasten. De allra flesta möter denna arbetsform när de tar steget in i arbetslivet. Men alla trivs inte med ett sådant arbetsmönster. Människor är olika.

Styr energin snarare än tiden 

Vissa upplever att de har mer energi tidigt på dagen, andra under kvällen. Några vill arbeta ensamma medan andra måste jobba tillsammans med kollegor för att få energi.

Mer kontroll över arbetsdagen ökar engagemanget hos anställda

En ny jobbfilosofi som kallas individualiserat arbetsliv (job crafting) breder ut sig. Filosofin går ut på att anställda ska ha utrymme att forma sin egen arbetsdag. Forskning visar att detta skapar engagemang bland medarbetarna och bidrar till ökad produktivitet.

Som ledare kan du bidra med ramar och utrymmen som gör det möjligt för anställda att ta kontroll över det som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter väl.

Vill du bli medveten kring den psykosociala arbetsmijön i din organisation?

Använd vår checklista för att få en övergripande bild.

Självstyre, autonomi är en grundpelare i ett motiverande ledarskap

Autonomi innebär att medarbetarna har utrymme att nyttja sin kompetens och göra sina egna bedömningar och val inom rimliga gränser. Det handlar om att hitta arbetsmetoder som fungerar för individen. Kontroll och inflytande över sitt arbete skapar ett ökat engagemang. Att självständigt strukturera arbetsdagen på ett sätt som ger dig energi och hjälper dig att vara effektiv är en viktig del i detta.

Individualiserat arbetsliv (job crafting) är en forskningsbaserad process som används för att skapa engagemang i organisationen och för varje enskild individ. Forskning visar att job crafting där vi exempelvis tar på oss nya intressanta uppgifter och projekt eller där samarbetar med människor som ger oss energi, är positivt för anställdas motivation, prestation och resultat.

Ett sätt att börja med den här metoden är att göra en kartläggning varifrån varje individ inhämtar sin energi.

Styr energin – inte tiden

Tid är vår viktigaste resurs. Vi får aldrig tiden tillbaka och den kan inte förnyas. Effektiv användning av tiden har därför alltid varit centralt inom ledarskapsteori. Att styra energin snarare än tiden behöver inte knytas till specifika modeller. För de flesta handlar det om ett medvetet förhållande till vad som kan kopplas till fysiska, sociala, mentala och existentiella faktorer.

Fysisk balans

Kontorsarbete som kräver liten fysisk aktivitet kan göra att man känner sig mentalt trött i slutet av arbetsdagen. Då blir det viktigt att aktivera sig fysiskt. Ett arbetspass med mycket stillasittande kan gynnas av promenadmöten, eller genom att underlätta cykling eller löpning till arbetsplatsen. Inklusive tillgång till omklädnings- och duschutrymmen. Har man däremot ett fysiskt krävande arbete kan man behöva sitta ner och ta det lugnt under rasterna för att uppnå en god balans.

Social balans

Vi människor har olika sociala behov. Yrkesrollen kan kräva att man är social, men samtidigt finns det ett behov av att vara ensam och fördjupa sig i sitt arbete för att få energi. Andra är mer extroverta och får energi av att umgås i grupp och diskutera. Oavsett vad man föredrar finns det för de allra flesta ett behov av en social balans under arbetsdagen.

Mental balans

Alltför få utmaningar i vardagen är energidränerande men för höga krav på mentalt fokus kan däremot utlösa stress. Alla människor behöver återhämtning och möjlighet till att koppla av. Därför måste ledningen skapa utrymme för avbrott i arbetsuppgifterna. Många ledare anser att pauser under dagen, då man exempelvis tar en promenad eller springtur, är helt nödvändiga för att man ska kunna tillgodogöra sig information. Även en förutsättning för att kunna se utmaningar och möjligheter ur nya perspektiv.

Existentiell balans

Att hitta sin inre kompass handlar om att hitta värden som är viktiga för en själv. I jobbsammanhang kan det vara en god vana att stanna upp några minuter ett par gånger om dagen för att reflektera över huruvida man lägger energin på det som är viktigt eller om man borde omprioritera.
Förändring tar tid

Psykosociala resultat av förändrade arbetsmetoder är normalt något som visas över tid. Huruvida förändrade arbetsvanor eller arbetsmetoder verkligen fungerar kan ofta bara bedömas efter några månader. Likväl är det viktigt att individer regelmässigt utvärderar justeringar utifrån egna erfarenheter.

 

5 tips för att skapa långsiktigt uthålliga arbetsplatser