Det här är rehabkoordinering

8 apr 2020
Sjukskrivningar kostar svenska företag stora summor pengar varje år. Sjukskrivningar som drar ut på tiden orsakar också lidande för den sjukskrivne som hamnar allt längre ifrån arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsliv. Därför är en rehabkoordinering en viktig insats för att få anställda tillbaka till arbete snabbt och på ett så hållbart sätt som möjligt.

Vi brinner för rehabkoordinering 

Som företagshälsa brinner vi för det hållbara arbetslivet. Det har alltid varit en del av vårt kärnuppdrag att hjälpa människor tillbaka från sjukfrånvaro, både korttids- och långtidsfrånvaro. Därför är rehabkoordinering en mycket viktig del av vår verksamhet och en tjänst som hjälper våra kunder och deras anställda. 

Så här fungerar rehabkoordinering 

En sjukskrivning kan bero på väldigt flera olika saker. I vissa fall är orsaken uppenbar och tidsbunden. Handlar det om ett brutet ben, så vet vi när den anställde kan komma tillbaka och vad benbrottet beror på. Är det en fråga om psykisk ohälsa kan både orsak tidsplan vara oklar. I ett sådant fall kan det vara viktigt att veta om sjukskrivningen har sin orsak i faktorer på arbetet. Beror sjukskrivningen på dålig stämning på arbetet? Stress? Otydlighet i arbetet?  

I ett sådant fall är det viktigt att ta hjälp av en oberoende expert. Till exempel en företagshälsa. Hos oss på Avonova kallas den experten för rehabkoordinator och har som uppgift att hålla ihop hela rehabprocessen och att vara ett stöd, både för arbetsgivaren och den anställde. 

Rehabkoordinering steg för steg 

I vår modell för en lyckad rehabilitering och en bra rehabprocess följer vi några enkla steg:   

  • Hälsoanalys – där chefen får en helhetsbild av rehabiliteringsbehovet och tar fram en handlingsplan för fortsatta insatser. 
  • Hälsosamtal – i hälsosamtalet träffar medarbetaren vår rehabkoordinator och formulerar mål och aktiviteter som ska förbättra hälsan. 
  • Rehabmöte – där medarbetaren, arbetsgivaren och rehabkoordinatorn möts och sätter upp gemensamma mål med rehabiliteringen och handlingsplan för fortsatta insatser. 
  • Uppföljningsmöte – ett rehabmöte med medarbetare, arbetsgivare och rehabkoordinator för att gå igenom nuläge för att avsluta ärendet eller planera för fortsatta insatser och uppdatera mål. 

Rehabkoordinering – så går det till 

Vi har tagit fram en infografik som på ett enkelt sätt visar hur en rehabkoordinering går till. Historien är fiktiv och varken Lars eller Per finns på riktigt, men ger en tydlig översikt över hela rehabprocessen. 

rehabkoordinering_case.png

 3 tips för en lyckad rehabprocess 

  1. Dialog. Främst en dialog mellan arbetsgivaren och den anställde, men också en öppenhet mot den oberoende experten. Det ökar chansen att faktiskt komma fram till orsaken till sjuksskrivningen. 
  2. Planering. Sätt tydliga mål och gör en tidsplan. Det är viktigt för att veta om man rehabprocessen har varit lyckad eller inte. Om man inte vet vad man ska uppnå kan man inte heller veta om man har lyckats. 
  3. Utvärdering. Efter det rsta rehabmötet är ett uppföljande rehabmöte viktigt. Vad har fungerat i planen? Behövs ytterligare insatser? Här kan man hitta värdefull information för hur man ska agera i framtiden vid en sjukskrivning.