Framtidens arbetsmiljöer kräver moderna ledare

20 sep 2018
Vad kommer framtidens arbetsliv att innebära för framtidens chefer och deras medarbetare? Rikard Arenius, organisationskonsult och processledare för Avonova Management ger oss sina spaningar och några områden att ha extra koll på för en hållbar arbetsmiljö.

På framtidens arbetsplatser pratar maskinerna med varandra och sorterar själva glatt surrande ut logistik, produktionsplanering och mycket annat som hittills sysselsatt högt kvalificerade medarbetare på, minst, heltid. Robotar erbjuder samtalsstöd och bilarna kör sig själva. Vad kommer det att innebära för framtidens chefer och deras medarbetares arbetsmiljö?

Under innevarande vecka har jag deltagit i möten i Stockholm (två gånger), Västervik, Västerås, Lidköping och Malmö. Allt utan att lämna mitt kontor. Framtidens nyckelpersoner kommer att kunna sitta var de önskar och de kommer att göra andra saker än vi tror oss veta idag. 

 Rikard Arenius, processchef för Avonova Management

Rikard Arenius, organisationskonsult och processledare för Avonova Management

En konkurrensutsatt arbetsmarknad

Samtidigt som de digitala möjligheterna luckrar upp kraven på fysiska möten kommer vi att ha en intensiv och allt mer avancerad tjänstesektor med lokal verksamhet och både genomskinliga och tufft konkurrensutsatta arbetsuppgifter som leder till att många människor har flera jobb. Offentlig sektor kommer att, under ökande ekonomisk press utifrån demografiska faktorer, ha att leda specialister med F-skattsedel som säljer sina kvalificerade tjänster inom utbildning, socialtjänst, bygglovshandläggning och liknande på en öppen marknad.

Vem ska leda framtiden medarbetare? 

Vem ska vara dessa medarbetares formella chef? Och hur tar hen sitt chefsansvar, sitt arbetsmiljöansvar? Trender kring värderingar och synen på livet hos unga människor samt den forskning, alltmer tillämpad och träffsäker, som görs kring förutsättningar för trivsel, lycka och arbetstillfredsställelse pekar mot att de mjuka värdena hos arbetsgivare, och därmed hos chefer, kommer att ges en ökad vikt. 

Faktorer för en hållbar arbetsmiljö?

Avonova vet att svaret inte är ett enda, det finns ingen snabb-fix för dessa utmaningar och arbetsmiljö består av ett stort antal faktorer, en helhet. Vi tror att arbetsgivarens mission (svaret på ”Varför?”), ledarens äkthet, organisationens psykologiska trygghet samt blykoll på arbetsmiljöns hygienfaktorer såsom ergonomi, stresskontroll och konflikthantering är nycklar, utan vilka ingen organisation kan ens hoppas på att lyckas. Vi vet också att alla de kunskaper vi vunnit, bland annat i form av stordata, innehåller grunden för att fatta riktiga beslut och för att kunna styra mot helhet och hållbarhet.

Utmaningar som framgångsrika organisationer behöver hantera

  • Hygienfaktorer kring arbetsmiljö, skapa hållbara strukturer
  • Medvetna och trygga chefer
  • Skapa en psykologisk trygg organisation

 

Avonovas mission är att få ihop alla dessa trådar för att ge våra kunder fördelen av att vara de som skapar framtidens ledarskap, framtidens organisation och långsiktigt hållbara arbetsmiljöer. Det gör vi under begreppet Avonova Management.

// Rikard Arenius, organisationskonsult och processledare för Avonova Management