Till huvudinnehållet
Systematiskt arbetsmiljöarbete ökar lönsamheten och sänker kostnaderna

Systematiskt arbetsmiljöarbete ökar lönsamheten och sänker kostnaderna

Proaktivt arbete för att förbättra hälsa, säkerhet och miljö bör vara en stor del av din affärsstrategi. Att utöva arbetsmiljöarbete dagligen ger nämligen ekonomiska fördelar.

Som chef för ett företag har du naturligtvis otaliga uppgifter och ansvar. Så när det gäller prioritering är det ofta de mest synliga och brådskande uppgifterna som fångar din uppmärksamhet.

En del tänker nog på arbetsmiljöåtgärder som tidskrävande; en kostsam affär som inte bidrar till slutresultatet. När allt kommer omkring finns det så många andra större problem som kräver din uppmärksamhet, från att öka försäljningen till att minimera kostnaderna och få lönsamma kontrakt. Då står hälsa, säkerhet och miljö kanske inte högst på prioriteringslistan. Sanningen är att det faktiskt är bra för ditt resultat att ta hand om dina anställdas hälsa och säkerhet.

Du som chef ansvarar för medarbetarnas hälsa

Låt oss först prata om varför systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt. Som företagsledare har du en skyldighet att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för dina anställda. Det handlar om allt från att tillhandahålla lämplig utbildning och utrustning, till att säkerställa att din arbetsplats dokumenterar alla olyckor och tillbud, samt åtgärder för att minimera risken för ohälsa och faror. Detta är såpass viktigt att det står med i arbetsmiljölagen och är en egen föreskrift från Arbetsmiljöverket.

Men det finns många andra skäl att prioritera arbetsmiljöarbetet högt.

Strålkastarljuset på arbetsmiljön är här för att stanna

Idag är fokus på hälsa, säkerhet och miljö på arbetsplatsen större än någonsin tidigare. Anställda vill känna sig trygga och omhändertagna på jobbet. Företag som tar hand om sina anställda och underlättar en god arbetsmiljö ser också fördelar i form av ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Dina anställda är din mest värdefulla resurs, och deras välbefinnande och säkerhet bör därför sättas först.

Det är precis vad myndigheterna också säkerställer genom att ständigt öka medvetenheten om arbetsmiljön på jobbet. Lösningen är att arbeta proaktivt och göra vad du kan för att förhindra oönskade incidenter som allvarliga olyckor eller skador. Dessutom kan god arbetsmiljöpraxis ha en positiv inverkan på ditt företags rykte.

Kunder, partners och investerare är alltmer intresserade av socialt och miljömässigt ansvar. Genom att visa ditt engagemang för systematisk arbetsmiljöarbete kan du attrahera och behålla de nöjda medarbetare som bidrar till ditt resultat och bygga lojalitet bland dem du har att göra med i din bransch. Ett stark EVP (Employee value proposition) är nyckeln till att attrahera nya talanger och behålla värdefull kompetens.

Gör ditt slutresultat och dig själv en tjänst

Det kanske mest övertygande skälet till att prioritera arbetsmiljöfrågor är de ekonomiska fördelar som följer med det. Även om investeringar i arbetsmiljö kan verka som en ren kostnad till en början kan det faktiskt spara pengar på lång sikt. Det främjande och förebyggande hälsoarbetet ska till exempel bidra till att minska antalet olyckor och skador på arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till färre ersättningskrav och lägre försäkringspremier.

Genom att investera i lämplig säkerhetsutrustning och lämplig utbildning kan du också minska risken för egendomsskador eller utrustningsfel, vilket kan leda till kostsamma reparationer och driftstopp. Dessutom ska systematiskt arbetsmiljöarbete bidra till att förbättra medarbetarnas moral och minska sjukfrånvaro eller skada, vilket leder till ökad produktivitet och högre lönsamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer bland annat:

  1. Överensstämmelse med ansvar och krav Hälsa, säkerhet och miljö är inte bara ett "trevligt fokus att ha", utan också ett krav. Som arbetsgivare och chef har du ett ansvar att se till att arbetsplatsen är säker och göra en riskbedömning samt dokumentera vilka åtgärder du vidtar för att minimera riskerna. Genom att inte kunna påvisa dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete kan ditt företag drabbas av allvarliga böter under revisioner och i värsta fall rättsliga förfaranden.

  2. Ökad produktivitet Goda arbetsförhållanden och en säker arbetsplats kan leda till ökad produktivitet. Naturligtvis har anställda som känner sig omhändertagna och säkra på jobbet lättare att prestera, arbeta effektivare och hålla fokus när de är på jobbet. Dessutom blir de mindre sjuka, vilket innebär färre dagar borta från jobbet och mer arbete som utförs.

  3. Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro kostar företagen pengar. När en anställd är sjuk eller skadad förlorar du inte bara arbetskraft, utan du måste också betala sjuklön och hitta en tillfällig ersättare. Detta är en dyr affär. Genom att ha en bra arbetsmiljöpraxis kan du minska risken för arbetsrelaterad sjukdom och skada och därmed minska antalet sjukfrånvarodagar. Pengarna du sparar här bidrar direkt till ditt slutresultat.

  4. Bättre rykte Företag som tar ansvar för hälsa, säkerhet och miljö har också ett bättre rykte i samhället. Detta kan leda till ökad kundlojalitet och bättre affärsmöjligheter. Använd detta för allt det är värt.

Gör systematiskt arbetsmijlöarbete till en vardaglig sak

Så hur kan du göra arbetsmiljön till en del av ditt dagliga arbete? Det viktigaste steget är att göra det till en del av företagskulturen. Detta innebär att se till att alla anställda, top-down, är engagerade i arbetsmiljöarbetet som har bestämts och förstår dess betydelse. Det innebär också att investera i den utbildning som krävs för att hålla de anställda uppdaterade om lämpliga hälso- och säkerhetsrutiner och vad som krävs av dem. Och eftersom det övergripande ansvaret ligger hos chefen kommer det i slutändan att innebära att man sätter tydliga mål för förbättring, mäter effektiviteten i de åtgärder som vidtas och sätter dig själv ansvarig för resultaten.

Inför verktyg som fungerar i praktiken

Om medarbetarna upplever att arbetsmiljöarbetet är en nackdel och tidskrävande i sitt dagliga arbete blir det svårt att följa upp att alla i företaget drar sitt strå till stacken för att förbättra sin arbetsplats. För att uppnå detta måste det finnas tydliga instruktioner för vilket ansvar medarbetarna har för hälsa, säkerhet och miljö, hur de rapporterar riskfaktorer och avvikelser som upptäcks – och var de hittar rätt instruktioner för de åtgärder som har beslutats.

En enkel, digital hälsoportal som är tillgänglig för chefer och medarbetare gör stor skillnad. Detta säkerställer att det är överskådligt, snabbt och effektivt att rapportera avvikelser, läsa säkerhetsinstruktioner för utrustning och registrera incidenter och tillbud. Sådana system gör det enkelt för anställda att delta i arbetsmiljöarbetet så att verksamheten som helhet försöker arbeta ansvarsfullt och klokt. Där har Avonova effektiva digitala verktyg att erbjuda sina kunder.

Här kan du läsa mer om vår tjänst Stöd i arbetsmiljöarbetet


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer