Till huvudinnehållet
Droganvändning allt större problem för arbetsgivare

Droganvändning allt större problem för arbetsgivare

Pressmeddelande 2022-06-13

Fredrik Sparring, företagsläkare och specialist inom beroendefrågor, Avonova

Allt fler drogtester genomförs nu på arbetsplatser i Sverige. Avonova - ett av Sveriges ledande bolag inom företagshälsa – ser en ökning av kundernas efterfrågan på slumpmässiga drogtester med hela 70 procent i jämförelse med förra året. Bakom den här utvecklingen finns ett allt större missbruk av cannabis och beroendeframkallande läkemedel.

– Cannabis är vanligast förekommande bland de positiva provsvaren och dessvärre ser vi även en stor ökning av missbruk av narkotikaklassade läkemedel. Vi måste till varje pris undvika den utveckling som finns i USA kring läkemedelsberoende och som leder till dödliga överdoser och samhällsproblem i stor skala, säger Fredrik Sparring som är företagsläkare och specialist inom beroendefrågor på Avonova.

Enligt en studie från 2020 som genomfördes av Karolinska Institutet var i genomsnitt vart tjugonde drogtest som utfördes i arbetslivet positivt.

– Sedan 1 april i år har Avonova en mycket bredare testning vid slumpmässig drogtestning i saliv som vi utför hos våra kundföretag. Den här nya generationens test analyserar för 40 olika substanser. Analysen görs också med en förfinad metodik vilket gör att man kan spåra användning längre tillbaka i tiden. Det här kommer ge betydligt fler positiva drogtestsvar – uppskattningsvis 4-5 procent - vilket i sin tur kräver större behov av hantering i nästa steg, berättar Fredrik Sparring.

Det finns många anledningar till att arbetet med beroendeproblematik måste prioriteras bland fler företag och organisationer. Först och främst handlar det naturligtvis om folkhälsoskäl och den enskilda medarbetarens välmående, men det handlar också om att skapa ett hållbart arbetsliv och att företagens produktivitet och säkerhet stärks när medarbetarna mår bra.

– Vi ska komma ihåg att de här slumpmässiga drogtesterna fyller en väldigt viktig funktion för att tidigt kunna identifiera och motverka ett framtida drogberoende. Ofta är det unga människor som fångas upp och där vi med rätt insatser kan hindra att ett framtida beroende utvecklas, avslutar Fredrik Sparring.

För mer information, kontakta Fredrik Sparring, företagsläkare och specialist inom beroendefrågor, Avonova fredrik.sparring@avonova.se


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer