TRYGGAVTAL BAS ger en nulägesbild över dina medarbetares hälsa och en helhetsbild över hälso- och arbetsmiljöarbetet. Via en verksamhetsplan sätter vi mål och planerar tjänster. Ni får tillgång till webbportal med statistik över ert hälso- och arbetsmiljöarbete, en e-Learning om arbetsmiljö samt möjlighet att beställa tjänster och utbildningar. Med Avonova Dialog får ni stöd i dialogen mellan chef och medarbetare. Vår sjukvårdsrådgivning kan användas dygnet runt och vid oväntade händelser finns trygghet genom Avonovas krisstöd.

För mer information om Tryggavtal BAS eller beställning fyll i formulären och skicka den till oss så tar vi kontakt med er.

BAS innehåller

Hälsoscreening

Ta reda på hur det står till med dina medarbetares hälsa. Alla får ett eget hälsokonto med resultatet från hälsoscreening.

Verksamhetsplan  

Med hälsoscreeningen som grund upprättas en verksamhetsplan där vi gemensamt sätter upp mål, planerar insatser och ser till att arbetsmiljöarbetet säkerställs. Avstämningar görs regelbundet med er kontaktperson på Avonova.

Kontaktperson 

Medarbetare har möjlighet att kontakta hälsocentret kring hälso- och arbetsmiljöfrågor och som chef har du, en kontaktperson i hälso- och arbetsmiljöfrågor – från medicinskt, organisatoriskt till chefsstöd.

Avonovas Tjänstekatalog och Utbildningskatalog 

• Lägre pris vid köp av tjänster och utbildningar

• Möjlighet till digital leverans av utvalda tjänster och utbildningar

• Snabb tillgång till funktionen Rehabkoordinering

• Omgående hantering av akuta frågor kring alkodrog

• Hälsokonto för medarbetare med resultatet från Hälsoscreeningen och andra hälsoundersökningar

Avonova Dialog

Ett digitalt verktyg, som stöttar dialogen mellan chef och medarbetare.

Webbportal för hälso- och arbetsmiljöarbetet

- Egen inloggning innehållande:

• Ett hållbart arbetsliv – rapport med statistik över ert hälso- och arbetsmiljöarbete

• Onlinebeställning av tjänster och utbildningar

• e-Learning om arbetsmiljö 

• Digitalt fakturaunderlag

• AFS communicator - stöd kring arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

• Safety check - verktyg att använda vid arbetsmiljö- och skyddsrond

Förebyggande sjukvårdsrådgivning 24/7

Ring dygnet runt. Inkluderar dig, dina medarbetare och även familjemedlemmar.

Avonova Krisstöd

Tillgång till krisjour i samband med oväntade händelser med beredskap dygnet runt, året om.

Behöver ni en partner i frågor kring företagshälsa och ledarutveckling? 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.