Avonovas Tryggavtal Assist är ett paket bestående av produkten SAM Digital med tillhörande tjänster. Här kan du ladda hem en specifikation för Tryggavtal Assist.

För mer information om Tryggavtal Assist eller beställning fyll i formulären och skicka den till oss så tar vi kontakt med er.

Personalhandbok
SAM Digital innehåller personalhandbok som kan anpassas till egen verksamhet.

Avonova Dialog
Digitalt verktyg där medarbetare systematiskt svarar på frågor kring arbetsmiljö och hälsa. Resultat ligger till grund för hållbar dialog mellan chef och medarbetare.

Systemsupport
SAM Digitals användare kan vid behov av teknisk support ringa Supportcenter alla vardagar från 08.00 till 16:00.

Frånvarohjälpen
En telefontjänst för arbetsgivaren där frågor besvaras kring sjukskrivning. Antalet samtal som ingår är tio per år. Öppettider är alla vardagar 08:00 - 16:00.

HR-/Arbetsmiljökonsult
En telefontjänst för arbetsgivaren för frågor kring arbetsmiljö och arbetsrätt. I särskilda fall kan fråga vidarebefordras till juridisk hjälp för 30 minuter gratis rådgivning. Antalet samtal som ingår är tio per år. Öppettider är alla vardagar 08:00 - 16:00.

Krisjour
En telefontjänst för arbetsgivaren i krislägen. Arbetsgivaren får råd i krisjouren och om en kris kräver arbetsplatsbesök tillkommer ytterligare insatser och kostnad.

Rehabmöte
Ett möte där rehabplan läggs upp tillsammans med chef, medarbetare och rehabkoordinator från Avonova utifrån signaler på ohälsa eller sjukfrånvaro.

Webinar
Chefer och medarbetare erbjuds webinar kring arbetsmiljö och hälsa.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Chefer och skyddsombud kan delta i en av Avonovas öppna utbildningar: Arbetsmiljöutbildning för chefer eller Grundläggande arbetsmiljöutbildning. Antalet är begränsat till fyra tillfällen per år och företag.

Riskkartläggning
Riskkartläggning är en del av uppstarten i vårt samarbete. Riskkartläggningen genomförs digitalt och tar utgångspunkt i bransch och exponering. Vid behov av utökad kartläggning tillkommer ytterligare insats och kostnad.

Hälsoundersökning
Hälsoundersökning utifrån riskkartläggning utförs på närmaste Avonova hälsocenter. Hälsoundersökning beställs av arbetsgivaren med minst 3 månader framförhållning.

Kundansvarig
Kund har en kundansvarig på Avonova som ansvarar för uppföljning baserat på innehållet i avtalet.

Tjänster levereras enligt Avonovas avtalsvillkor.

Tryggavtal Assist 2020.jpg

Behöver ni en partner i frågor kring företagshälsa och ledarutveckling? 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021