TRYGGAVTAL ACCESS ger en bra grund för ett hållbart hälso- och arbetsmiljöarbete. Med en inledande verksamhetsplan sätter vi gemensamt upp mål och planerar insatser. Ni får tillgång till webbportal med statistik över ert hälso- och arbetsmiljöarbetet samt möjlighet till att beställa tjänster och  utbildningar. Vid oväntade händelser finns trygghet genom Avonovas krisstöd.

För mer information om Tryggavtal ACCESS eller beställning fyll i formulären och skicka den till oss så tar vi kontakt med er.

ACCESS innehåller

Verksamhetsplan

I en verksamhetsplan sätter vi gemensamt upp mål, planerar insatser och ser till att arbetsmiljöarbetet säkerställs. Avstämningar görs regelbundet med er kontaktperson på Avonova.

Kontaktperson 

Medarbetare har möjlighet att kontakta hälsocentret kring hälso- och arbetsmiljöfrågor och som chef har du, en kontaktperson i hälso- och arbetsmiljöfrågor – från medicinskt, organisatoriskt till chefsstöd.

Avonovas Tjänstekatalog och Utbildningskatalog 

• Lägre pris vid köp av tjänster och utbildningar

• Möjlighet till digital leverans av utvalda tjänster och utbildningar

• Snabb tillgång till funktionen Rehabkoordinering

• Omgående hantering av akuta frågor kring alkodrog

Webbportal för hälso- och arbetsmiljöarbetet  

Egen inloggning innehållande:

• Ett hållbart arbetsliv – rapport med statistik över ert hälso- och arbetsmiljöarbete

• Onlinebeställning av tjänster och utbildningar

• Digitalt fakturaunderlag

• AFS communicator - stöd kring arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

• Safety check - verktyg att använda vid arbetsmiljö- och skyddsrond 

Avonova Krisstöd

Tillgång till krisjour i samband med oväntade händelser med beredskap dygnet runt, året om.

 

Behöver ni en partner i frågor kring företagshälsa och ledarutveckling? 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.