Grunden i vårt samarbete är ett Tryggavtal

Vi tecknar tillsammans ett Tryggavtal med syfte att stötta er i det dagliga hälso- och arbetsmiljöarbetet. Tryggavtalet finns i tre olika former: ACCESS, BAS och PLUS

Gemensamt för de tre avtalen är en inledande och därefter årligen återkommande verksamhetsplan där vi gemensamt sätter upp mål och planerar insatser för din verksamhet och ser till att ditt hälso- och arbetsmiljöarbete säkerställs.

De tre Tryggavtalen är anpassade efter ditt behov som kund ur ett organisatoriskt-, grupp- eller individperspektiv.