Sjuk- och friskanmälan

Aktivt stöd vid såväl kort som längre sjukskrivning

Tidiga insatser är viktigt både för organisationen och medarbetaren. Avonova Sjuk- och Friskanmälan med stöd och rådgivning till chef och medarbetare ger möjlighet till kortare sjukskrivning och snabbare återgång till arbete.

Knapp som leder til nettside hvor du kan melde deg på Avonova Sveriges nyhetsbrev

Avonova Sjuk- och Friskanmälan – stöd och råd vid sjukfrånvaro

Verktyget som hjälper dig som chef i rehabarbetet Avonova Sjuk- och Friskanmälan är ett system som hjälper dig som chef att följa upp och jobba med frånvaro och rehabärenden enligt era rutiner och policys. Det kan handla om påminnelser i realtid, vad som ska göras under en sjukperiod och förenklar kontakten med frånvarande medarbetare. Systemet synliggör de kostnader sjukfrånvaron medför, ett av motiven för dig som chef att aktivt arbeta med rehabprocessen och att öka frisknärvaron i din organisation.

Beskrivning och innehåll

Medarbetaren kan sjuk-, VAB- och friskanmäla sig genom att ringa ett unikt telefonnummer eller via en webbapp.

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Sjukanmälan

Sjukanmälan dag 1
Vid sjukdom ringer medarbetaren sin sjukanmälan, vilket kan göras dygnet runt och året om. Medarbetaren får alltid tala med en sjuksköterska. I samtalet mellan medarbetaren och sjuksköterskan ställs frågan om symptom och sjukvårdsrådgivning ges med förslag till vård- och behandlingsåtgärd. Vid behov ges information om lämplig vårdinrättning. Direkt efter samtalets slut skickas e-post (eller annan överenskommelse såsom sms) till berörd chef.

Sjukdom dag 3
Under den tredje dagens sjukfrånvaro ringer sjuksköterska upp medarbetaren för att höra hur denne mår samt ge fortsatta råd och information. Eventuell förändring gällande frånvaron sänds via e-post till medarbetarens chef. Medarbetaren påminns om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.

Sjukdom dag 7
Påminnelsemail går till chef om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.

Sjukdom dag 15
Ärendet överförs automatisk till Försäkringskassan dag 15 genom Avonova Sjuk- och friskanmälan. Berörd chef och/eller HR meddelas via e-post.

Friskanmälan
Medarbetaren meddelar friskanmälan genom att ringa det unika telefonnumret eller via webbapp. Medarbetaren kan även få medicinsk rådgivning om så önskas. Berörd chef meddelas automatiskt efter genomförd friskanmälan via e-post.

Vård av barn (VAB)
Vård av barn anmäls på samma sätt som vid sjukdom och sjukvårdsrådgivning för barnet ges om så önskas. Frånvaron av VAB meddelas via e-mail till berörd chef. Friskanmälan görs på samma sätt som vid sjukanmälan.

Hälsoportalen och Rehabkollen för chef och HR
Avonova sjuk- och friskanmälan ger chef och/eller HR en direkt och enkel översikt och systematik genom Hälsoportalen och funktionen Rehabkollen där all information samlas gällande sjukfrånvaro och statistik på avdelningsnivå. Uppgifterna från Hälsoportalen och Rehabkollen används med fördel i en Hälsoanalys tillsammans med Avonovas Rehabkoordinator för att sätta in rätt insatser.

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021