Sjuk- och friskanmälan

Aktivt stöd vid såväl kort som längre sjukskrivning

Avonovas sjuk- och friskanmälan hjälper er att uppfylla rehabiliteringsansvaret, ger överblick över sjukfrånvaron och möjlighet att samla dokumentation som till exempel medarbetarens läkarintyg, rehabmöten, hälsosamtal och möten med försäkringskassa på ett och samma ställe.

Avonova sjuk- och friskanmälan stöttar med påminnelser, checklistor, mallar för dokumentation och är GDPR-säkert. 

Statistik på gruppnivå om bland annat sjukfrånvaroorsaker och kostnad för sjukfrånvaro ger värdefull information för hela arbetsmiljöarbetet.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>