Sjuk- och friskanmälan

Genom Avonova sjuk- och friskanmälan får du som chef kontroll på sjukfrånvaron samt ger stöd till medarbetaren för tidig återgång i arbete. 

Aktivt stöd vid såväl kort som längre sjukskrivning

Genom Avonova sjuk- och friskanmälan får du som chef kontroll på sjukfrånvaron samt ger stöd till medarbetaren för tidig återgång i arbete.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>

Shared Buttons