Sjuk- och friskanmälan

Aktivt stöd vid såväl kort som längre sjukskrivning

Tidiga insatser är viktigt både för organisationen och medarbetaren. Avonova Sjuk- och Friskanmälan med stöd och rådgivning till chef och medarbetare ger möjlighet till kortare sjukskrivning och snabbare återgång till arbete.

Avonova Sjuk- och Friskanmälan – stöd och råd vid sjukfrånvaro

Verktyget som hjälper dig som chef i rehabarbetet Avonova Sjuk- och Friskanmälan är ett system som hjälper dig som chef att följa upp och jobba med frånvaro och rehabärenden enligt era rutiner och policys. Det kan handla om påminnelser i realtid, vad som ska göras under en sjukperiod och förenklar kontakten med frånvarande medarbetare. Systemet synliggör de kostnader sjukfrånvaron medför, ett av motiven för dig som chef att aktivt arbeta med rehabprocessen och att öka frisknärvaron i din organisation.

Beskrivning av Sjuk- och friskanmälan - alltid rådgivning via återuppringning

Sjuk- eller VAB anmälan, dag 1

Vid egen sjukdom eller VAB, gör medarbetaren sin frånvaroanmälan digitalt via webbplatsen. Detta kan göras dygnet runt och årets alla dagar. Medarbetaren blir alltid uppringd kontorstid av sjuksköterska. I detta samtal ges medicinsk rådgivning och en preliminär dag för återgång i arbete sätts. Närmaste chef eller den som berörs av frånvaron i verksamheten meddelas omgående per mail eller sms vid frånvaroanmälan och kan också kontakta medarbetaren direkt via Hälsoportalen.

Rehabiliteringspåminnelser

Vid upprepad eller lång frånvaro (enligt arbetsgivarens riktlinjer) skickas en automatisk påminnelse via mail om rehabiliteringsansvaret till arbetsgivaren.

Sjukdom, dag 3

Under den tredje dagens sjukfrånvaro ringer sjuksköterska (kontorstid) för att höra hur medarbetaren mår samt ge fortsatt medicinsk rådgivning (ej vid VAB). Eventuella statusförändringar meddelas närmaste chef eller berörda i verksamheten. Medarbetaren påminns om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.

Sjukdom, dag 7

Påminnelsemejl går till närmaste chef om att läkarintyg måste lämnas från dag 8. Samma information skickas via sms till medarbetaren.

Överföring till Försäkringskassan, dag 14

Efter 14 dagars sjukfrånvaro överlämnas ärendet automatiskt till Försäkringskassan, och medarbetaren och närmaste chef informeras via mejl eller sms.

Ändring av beräknad återgång i arbete

Ändring av vilken dag som medarbetaren beräknas åter, kan göras via den mobilanpassade webbanmälan. Vid eventuella ändringar får närmaste chef uppdaterad information om frånvaroperioden. Dagen före beräknad återgång i arbete får medarbetaren en Sms-påminnelse där sjukanmälan kan redigeras eller friskanmälan kan ske.

Friskanmälan

Friskanmälan görs via webbanmälan.

Sjuk- eller friskanmäl dig här

Söker ditt företag en partner i frågor kring företagshälsa?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och pratar om era behov.

webinar-avonova-drogtester - till webben3.jpg