Sjuk- och friskanmälan

Genom Avonova sjuk- och friskanmälan får du som chef kontroll på sjukfrånvaron samt ger stöd till medarbetaren för tidig återgång i arbete. 

Att kostnader för sjukfrånvaro är ett problem är nog alla överens om. Avonovas Sjuk- och friskanmälan kan vara en lösning på det problemet. Genom att utnyttja befintliga resurser bättre och involvera personalen mer i sitt  tillfrisknande förkortas sjukfrånvaron.

Vi identifierar orsaken till sjukfrånvaron hos varje medarbetare och ger dem medicinska råd. Avonova Sjuk- och friskanmälan minskar ditt företags kostnader för sjukfrånvaron samtidigt som dina medarbetarnas välbefinnande höjs.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>

Shared Buttons