Smittskyddsavgiften

Pandemin ställer höga krav på oss på Avonova att förhindra smitta, vilket för oss innebär mer tid i förberedelser och efterarbete samt ökade kostnader för skyddsutrustning. Mot bakgrund av detta tas en smittskyddsavgift på 100 kronor för fysiska besök.