Provtagning

Provtagning av individuella hälsovärden. Prover tas utifrån kända arbetsmiljörisker och ur andra hälsoperspektiv.