Avonovas historia

Dagens Avonova har sitt ursprung i ett antal regionala bolag vilka i sin tur vuxit fram genom förvärv av lokala bolag. Det är också dessa som bidragit till att skapa möjligheten att bygga det nät av leveranspunkter som idag är Sveriges bästa.

Vid bolagstämman 2010 tog styrelsen i Avonova beslut om att förvärva Kinnekullehälsan och Mälarhälsor. Herkules Capital beslutade sig för att köpa ut Avonova från Aktietorget december 2012. Avonova är idag ett företag med ca 650 medarbetare på 120 orter. 

2018 fick Avonova en ny ägare i det norska investmentbolaget Norvestor.

2021 förvärvade Avnova-koncernen Provins fem inklusive ledarutvecklingsprogrammet Klart Ledarskap.