Jörgen Malmenskog, VD
Telefon 0510-48 41 63
Mobiltelefon 0705-45 85 37
jorgen.malmenskog@avonova.se

Daniel Frisk, CFO
Mobiltelefon 0725-70 07 10
daniel.frisk@avonova.se

Birgitta Albinsson,  HR-chef
Telefon 0510-48 41 62
Mobiltelefon 0703-31 08 98
birgitta.albinsson@avonova.se

Niclas Fredriksson, Försäljningschef 
Telefon 0510 - 48 48 48
Mobiltelefon 0722- 24 48 48
niclas.fredriksson@avonova.se

Jim Nilsson, IT-chef
Telefon 0322 - 67 03 78 
Mobiltelefon 0722 - 42 08 86
jim.nilsson@avonova.se

Thomas Hassléus, Informations & Marknadschef
Telefon 031 - 355 05 79
Mobiltelefon 0706 - 75 74 75
thomas.hassleus@avonova.se

Stefan Persson, Chef affärsutveckling
Mobiltelefon 070-423 96 44
stefan.persson@avonova.se

Susanne Svensson, Kvalitetschef 
Mobiltelefon 076-534 12 06
susanne.svensson@avonova.se

Louise Eriksson, Chef Nationella kunder
Mobiltelefon 0722 - 06 41 12
louise.eriksson@avonova.se

Suheyla Barmoro, Projekt/Inköp 
Telefon 08 - 120 124 60
Mobiltelefon 0736 - 62 63 60
suheyla.barmoro@avonova.se

Inge Lennartsson, Key account manager 
Telefon 0510 - 48 84 54
Mobiltelefon 0708 - 40 25 65
inge.lennartsson@avonova.se

Lena Forsaeus, Compliance controller
Mobiltelefon 0705 - 66 62 09
lena.forsaeus@avonova.se

Magnus Lindstedt, Anbudsansvarig/KAM
Mobiltelefon 0733-87 96 53
magnus.lindstedt@avonova.se

Ann-Christine Jondell, Anbudsläggare
Telefon 0510-48 41 66
Mobiltelefon 0730-88 41 66
ann-christine.jondell@avonova.se

────────────────

Bernt Johansson, Strateg hälsa och träning
Telefon 0500 - 44 74 93
Mobiltelefon 0725 - 62 73 84
bernt.johansson@avonova.se

Peter Tigerberg, Processchef Tjänsteutveckling
Telefon 0510 - 48 41 53
Mobiltelefon 0761 - 35 28 11
peter.tigerberg@avonova.se

Britt Wilhelmsson, VD-sekreterare
Telefon 0510 - 48 84 57
britt.wilhelmsson@avonova.se

Laila Karlsson Alalahti, Redovisningschef
Mobiltelefon 0725-25 08 85
laila.karlsson@avonova.se

Cecilia Lagergren, Kommunikationschef
Telefon 0510-48 41 64
Mobiltelefon 0725 - 20 78 21
cecilia.lagergren@avonova.se

Dragan Jurcevic, Originalare
Telefon 0510-48 42 71
Mobiltelefon 0704 - 18 42 71
dragan.jurcevic@avonova.se

Christina Grönlund, Lönespecialist
Telefon 0510 - 48 84 58
christina.gronlund@avonova.se

Elvira Bajramovic, Redovisningsekonom
Telefon 0510 - 48 84 56
Mobiltelefon 0702 - 19 45 65
elvira.bajramovic@avonova.se

Marie Berglund, Leverantörsreskontra
Mobiltelefon 0725 - 70 07 12
marie.berglund@avonova.se

────────────────

Eva Arvidsson, Leverantörsreskontra
Telefon 0510-484168
eva.arvidsson@avonova.se

Lotta Forsaeus, Kundfakturering
Telefon 0510-48 41 69
Mobiltelefon 072-548 41 69
lotta.forsaeus@avonova.se

Helena Almén, Marknadskoordinator
Telefon 0510 - 48 41 59
helena.almen@avonova.se

Karin Ahlin, Chef kundcenter / KAM
Telefon 0506-121 02
Mobiltelefon 0730 - 72 84 78
karin.ahlin@avonova.se

Elisabeth Svensson, Marknadskoordinator
Telefon 0510 - 48 41 50
elisabeth.svensson@avonova.se

Kristin Falk, Marknadskoordinator
Telefon 0510-48 48 40 
kristin.falk@avonova.se

Helén Holgersson, Marknadskoordinator
Telefon 0510 - 48 41 50
helen.holgersson@avonova.se

Josefin Djup, Marknadskoordinator
Telefon 0510-48 41 50
josefin.djup@avonova.se

Solveig Hörnberg, Ekonom
Telefon 08 - 120 124 73
solveig.hornberg@avonova.se