Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och ledarsupport. Med service på ca 120 orter, ca 650 medarbetare och en omsättning på ca 700 miljoner kr är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster.

Våra tjänster ska vara en effektiv och lönsam investering för våra kunder som genom ökad produktivitet får sänkta kostnader för ohälsa. Vad gör en Företagshälsa?

Med vår kompetens inom samband mellan organisation, hälsa och individ är vi en strategisk samarbetspartner för utveckling av företag och organisationer i såväl förebyggande som hälsofrämjande arbete.

Redan i dagsläget erbjuder vi tillgång till den nya företagshälsovården. Vi har erfarenhet av att med aktiva åtgärder skapa kortare väg till ett friskare liv. En investering i hälsa skapar effekter både idag och för framtiden.