Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och ledarsupport. Med service på ca 120 orter, ca 650 medarbetare och en omsättning på ca 800 miljoner kr är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster.

Våra tjänster ska vara en effektiv och lönsam investering för våra kunder som genom ökad produktivitet får sänkta kostnader för ohälsa. 

Med en god dialog blir vi överens och förstår varandra.  Vi talar alltid med, inte om varandra. Dialogen skapar förutsättning för oss att vara nära kunden. I dialogen kart- lägger vi tillsammans och möter kundens behov. Med helhet menar vi att vi ser och förstår kundens behov. Jag uppfattar och förstår mitt uppdrag som anställd och jag lämnar förslag på insatser baserat på en helhetsbild.  Med hållbarhet menas att vi arbetar för långsiktiga relationer och skapar mervärden för kunden i alla leveranser. I vårt egna systematiska arbetsmiljöarbete strävar vi gemensamt efter att skapa en hållbar och trivsam arbetsplats.

Med vår kompetens inom samband mellan organisation, hälsa och individ är vi en strategisk samarbetspartner för utveckling av företag och organisationer i såväl förebyggande som hälsofrämjande arbete.

Redan i dagsläget erbjuder vi tillgång till den nya företagshälsovården. Vi har erfarenhet av att med aktiva åtgärder skapa kortare väg till ett friskare liv. En investering i hälsa skapar effekter både idag och för framtiden.