Senaste nytt om Coronaviruset covid-19

2020-03-27

Folkhälsomyndigheten har beslutat att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra, läs mer här.

Man har vidare givit ut rekommendationer vad gäller träning som säger att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra, läs mer här.

Folkhälsomyndigheten uttalar sig också att man ser att skidanläggningar i landet vidtar många och rätt åtgärder och anser därför att de kan hålla öppet. Man rekommenderar dock försiktighet inför resor till alla semesterorter, läs mer här.

I övrigt gäller samma rekommendationer som tidigare:

- Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.

- Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.

- Den som planerar att arrangera ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning.

- Evenemang med fler än 500 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.

Försäkringskassan har samlat information om vad som gäller olika typer av frånvaro med anledning av det nya coronaviruset, läs mer här.

Coronavirus och personuppgifter

2020-03-24

Folkhälsomyndigheten har kommit med ytterligare rekommendationer för att bromsa spridningen i samhället:

- Personer över 70 år uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna.

- Den som är sjuk alltid ska stanna hemma, även vid milda symptom som vanlig förkylning.

- De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta, i synnerhet i Stockholmsregionen.

Regeringen presenterade under gårdagen ett krispaket. Beslut väntas inom ett par dagar och då stödet är brett kan man anta att förslagen kommer antas. Bland förslagen finns även sådana som rör reglerna kring sjukskrivning:

- För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

- Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka. (Smittbärarpenning kan betalas ut om någon av en läkare bedöms behöva vara hemma, även om man inte är så sjuk att man inte kan gå till arbetet, i syfte att minska risken för smitta).

- Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.

- Krav på sjukintyg före dag 14 slopas.

UD har tidigare gått ut med rekommendation att undvika alla resor utomlands, initialt fram till 14 april.

2020-03-16

Myndigheterna rekommenderar nu alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom att vara hemma och undvika nära kontakt med andra människor. Man bör stanna hemma två dygn efter det att man tillfrisknat och blivit symtomfri.

Man bör därmed inte heller besöka sitt Avonova hälsocenter om man har tecken på luftvägsinfektion. Oftast kan vi erbjuda digitala alternativ till fysiska besök.

Utöver att hålla sig hemma när man är sjuk är råden till allmänheten att man ska tvätta händerna ofta och att man ska vara restriktiv med att hälsa på hos äldre och sjuka, allrahelst om man har infektionssymptom, också milda sådana.

Med tanke på att smittan är spridd i samhället riktar man inte längre in sig på att provta och smittspåra alla fall av sjukdom. Provtagnings- och analysresurser används endast där de gör mest nytta; hos personer med behov av inneliggande sjukhusvård samt hos personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre.

Som ett ytterligare led i att bromsa smittspridning i samhället har regeringen fattat beslut om, att allmänna sammankomster med över 500 personer inte ska hållas tills vidare.

UD har tagit beslut att avråda från alla icke nödvändiga resor till utlandet. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

För att uppmuntra befolkningen att vara hemma när man är sjuk har regeringen beslutat att slopa karensdagen. Man har även tillfälligt avskaffat kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden. Man kan då vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg, oavsett sjuktillstånd. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.

Den som skulle kunnat arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra, till exempel när man av smittskyddsläkare är belagd med hemkarantän, kan ha rätt till smittbärarpenning.

Om man är hemma för vård av sjukt barn anmäls det till försäkringskassan på vanligt sätt.

2020-03-12

Folkhälsomyndigheten har nu uppgraderat risken för smittspridning i Sverige till “mycket hög”.  WHO klassar utbrottet som en pandemi. Avonovas riskbedömningsarbete med upprättande av beredskapsplaner fortlöper och uppdateras. 

Avonova tar under rådande omständigheter med anledning av covid-19 inte emot personer med symptom på övre luftvägsinfektioner (feber, halsont, hosta, andnöd) för bedömning avseende förstadagsintyg, oavsett om individen varit i riskområde eller i kontakt med någon med konstaterad smitta, eller inte. I första hand rekommenderas att man som kundmedarbetare tar kontakt med sin arbetsgivare, för besked hur man bör gå till väga. Bedömning via digitalt möte alternativt telefonkonsultation kan erbjudas. Beslutet gäller t om sista mars i ett första läge och omprövas sedan.

2020-03-06

Det har tillkommit fler fall av covid-19 i Sverige den senaste veckan, stor del till följd av hemvändande sportlovsfirare från Italien. Vi har i dagsläget nära nått 60 fall i Sverige, men det kan befaras öka ytterligare under de kommande veckorna eftersom inkubationstiden kan vara upp till 14 dagar. Runt varje konstaterat fall sker smittspårning och andra insatser från de regionala smittskyddsläkarna.

Det finns i dagsläget inte någon inhemsk smitt där man inte antingen själv har varit utomlands i riskområde, eller i kontakt med någon som varit på resa där. Det finns inte heller konstaterad smitta under inkubationstiden, det vill säga vi kan fortfarande förhålla oss enligt nedan:

  • Personer med övre luftvägsinfektion, som inte varit i något av områdena med allmän smittspridning, eller varit i kontakt med någon med konstaterad smitta, har mycket låg risk att ha covid-19.
  • Personer som senaste 14 dagarna varit i område med allmän smittspridning smittar inte andra så länge man känner sig frisk och inte har några symptom på övre luftvägsinfektion.

Därav har Avonova beslutat att:

  • Inte införa restriktioner att besöka ett Avonova hälsocenter för alla individer med luftvägssymptom, utan bara om man varit i riskområde.
  • Inte införa restriktioner att besöka ett Avonova hälsocenter om man varit i riskområde, men inte har några symptom.

Dessa beslut omprövas kontinuerligt utifrån rådande läge.

2020-03-05

Det har tillkommit fler fall av covid-19 i Sverige de senaste dagarna, stor del till följd av hemvändande sportlovsfirare från italienska alperna. Vi har i dagsläget passerat 60 fall i Sverige, men det kan befaras öka ytterligare under de kommande veckorna eftersom inkubationstiden kan vara upp till 14 dagar. Runt varje konstaterat fall sker smittspårning och andra insatser från de regionala smittskyddsläkarna.

Det finns i dagsläget inte någon inhemsk smitta, utan alla fall som konstaterats har antingen själva ha varit utomlands i riskområde, eller i kontakt med någon som varit på resa där och som själv blivit sjuk. Det finns inte heller konstaterad smitta under inkubationstiden, det vill säga vi kan fortfarande i stort sett förhålla oss enligt nedan:

Personer med övre luftvägsinfektion, som inte varit i något av områdena med allmän smittspridning, eller varit i kontakt med någon med konstaterad smitta, har mycket låg risk att ha covid-19. Personer som senaste 14 dagarna varit i område med allmän smittspridning smittar inte andra så länge man känner sig frisk och inte har några symptom på övre luftvägsinfektion.

Därav har Avonova beslutat att:

- Inte införa restriktioner att besöka Avonova för alla individer med luftvägssymptom.

- Inte införa allmänna riktlinjer för karantän av friska medarbetare som besökt riskområdena.

- Avråda medarbetare från att resa till områden med allmän smittspridning.

Vill du ha mer kunskap?

Vi erbjuder en föreläsning för dig som vill ha mer kunskap för att dämpa oro. Det är en 60-90 minuter lång. Föreläsningen är av informationskaraktär och genomförs av en företagssköterska från Avonova. Du kan boka den som en webbinar eller ett fysiskt möte hos er. Boka direkt här >>>

Onsdag den 11 mars kl 12.00 kommer vi att arrangera ett webinar med bl a Avonovas chefsläkare Sofia Åström- Paulsson. Mer information kommer här på hemsidan.

2020-03-02

Enligt folkhälsomyndigheten finns idag (2020-03-02) 14 konstaterade fall i Sverige av det nya coronaviruset, covid-19 (coronavirus disease 2019). Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg. Läs mer om bedömningen på folkhälsomyndighetens hemsida.

På Avonovas hälsocenter tar vi med anledning av ovanstående inte emot personer som varit i områden med pågående smittspridning (Kina, Iran, Norra Italien och Sydkorea) de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont. Detta gäller även förstadagsintyg och bedömning avseende smittbärarpenning. Vi hoppas på arbetsgivares förståelse och samarbete gällande detta. Vi hänvisar i dessa fall till 1177.se alternativt telefonnummer 1177, för ställningstagande till provtagning för covid-19. För allmänna frågor om covid-19 hänvisas till nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt, eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

WHO:s hemsida finns också bra information med grafer och filmer om virusets spridning över världen och hur man skyddar sig. 

2020-02-27

Utifrån en bedömning av utvecklingen har Folkhälsomyndigheten 24/2 uppdaterat sina rekommendationer. Personer som har vistats i områdena nedan bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

Rekommendationerna gäller:

-  Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår

- De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto

- Iran

- Sydkorea

Inom Avonova har vi inte de förutsättningar som krävs för att hantera provtagning eller isolering av misstänkta fall och hänvisar därför till allmän hälso- och sjukvård via 1177 avseende provtagning och medicinsk bedömning.

Avonova kan ge allmänna medicinska råd till kundföretag hur risken för smittspridning ska minimeras, men hänvisar i huvudsak till den information och ”frågor och svar” som finns på Folkhälsomyndigheten. Avseende karantän efter hemkomst från områden där smittan är spridd hänvisas också till Folkhälsomyndigheten. Företag kan välja att fatta andra beslut, men är inget Avonova ger råd kring, då beslutet råder på många andra grunder är medicinska eller arbetsmedicinska.

Arbetsmiljöverket har gått ut med råd till arbetsgivare om vad man ska tänka på vid riskbedömning om man har anställda som kan tänkas utsättas för coronaviruset, 2019-nCov >>>

2020-01-31

WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa

Beslutet fattas då WHO bedömer att det nu behövs samordnade internationella åtgärder för att minska risken för smittspridning. Bland annat innebär beslutet att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer till världens länder.

– För Sveriges del innebär beskedet att Sverige ska fortsätta det arbete som pågår med att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smitta, och fortsätta det internationella samarbetet. Sverige kan ha en viktig roll i WHO:s önskan att stödja länder som har svaga hälsosystem, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten konstaterar vidare att det inte är osannolikt med enstaka fall i Sverige, med tanke på hur erfarenheten från andra länder ser ut. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms fortfarande som låg.

Läs WHO:s pressmeddelande här (engelska), där man redogör för bakgrunden till sitt ställningstagande. Man är framförallt mån om att klassifikationen som ett hot mot människors hälsa ska medföra att länder med svagare hälsosystem ska få stöd och hjälp.

UD förbereder sig för att kunna resa hem svenskar som befinner sig i området kring Wuhan i Kina, läs mer här.

I Sverige finns analysmetoder på plats för att ställa diagnos inom några timmar, och sjukvården har beredskap och rutiner för att ta hand om patienter på ett säkert sätt.

Inom Avonova har vi inte de förutsättningar som krävs för att hantera provtagning eller isolering av misstänkta fall och hänvisar därför till allmän hälso- och sjukvård via 1177 avseende provtagning och medicinsk bedömning.

Avonova kan ge allmänna medicinska råd till kundföretag hur risken för smittspridning ska minimeras, men hänvisar också till den information och ”frågor och svar” som finns på Folkhälsomyndigheten.

2020-01-28

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. När nya virussjukdomar dyker upp tar det en tid innan man säkerställt smittvägar och smittsamhet. Det uppstår också lätt spekulationer och obekräftad information florerar i olika media. Rekommendationen är därför att följa händelseutvecklingen via Folkhälsomyndighetens bekräftade och hela tiden uppdaterade information. På deras hemsida finns också bra information under frågor och svar. Där kan man bland annat läsa om att det i dagsläget inte är aktuellt att begränsa inresor från Kina, hur man kan skydda sig från smitta om man befinner sig i Kina samt uppdaterad information om smittsamhet.

UD avråder nu från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen, i övrigt finns inga reserestriktioner i dagsläget. Här kan du läsa om avrådan från att åka till provinsen Hubei, och reseinformation från svenska ambassaden i Kina. Svenska resenärer i Kina rekommenderas att anmäla sig till ambassadens svensklista

Risken för att smittan ska spridas i svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Däremot kan enstaka fall komma att upptäckas i Sverige, med tanke på det omfattande resandet som sker i världen från platser där smittan finns. De allra flesta fallen har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats hos resenärer från Wuhan i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore, Australien, Frankrike och USA.

Det nya viruset ger luftvägssymtom, feber och hosta. Personer som nyligen varit i Wuhan i Kina och har hosta och feber bör kontakta vården via telefon 1177 och berätta om sina symtom, och var de befunnit sig.