Senaste nytt om nya coronaviruset 2019-nCoV

2020-01-31

WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa

Beslutet fattas då WHO bedömer att det nu behövs samordnade internationella åtgärder för att minska risken för smittspridning. Bland annat innebär beslutet att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer till världens länder.

– För Sveriges del innebär beskedet att Sverige ska fortsätta det arbete som pågår med att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smitta, och fortsätta det internationella samarbetet. Sverige kan ha en viktig roll i WHO:s önskan att stödja länder som har svaga hälsosystem, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten konstaterar vidare att det inte är osannolikt med enstaka fall i Sverige, med tanke på hur erfarenheten från andra länder ser ut. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms fortfarande som låg.

Läs WHO:s pressmeddelande här (engelska), där man redogör för bakgrunden till sitt ställningstagande. Man är framförallt mån om att klassifikationen som ett hot mot människors hälsa ska medföra att länder med svagare hälsosystem ska få stöd och hjälp.

UD förbereder sig för att kunna resa hem svenskar som befinner sig i området kring Wuhan i Kina, läs mer här.

I Sverige finns analysmetoder på plats för att ställa diagnos inom några timmar, och sjukvården har beredskap och rutiner för att ta hand om patienter på ett säkert sätt.

Inom Avonova har vi inte de förutsättningar som krävs för att hantera provtagning eller isolering av misstänkta fall och hänvisar därför till allmän hälso- och sjukvård via 1177 avseende provtagning och medicinsk bedömning.

Avonova kan ge allmänna medicinska råd till kundföretag hur risken för smittspridning ska minimeras, men hänvisar också till den information och ”frågor och svar” som finns på Folkhälsomyndigheten.

2020-01-28

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. När nya virussjukdomar dyker upp tar det en tid innan man säkerställt smittvägar och smittsamhet. Det uppstår också lätt spekulationer och obekräftad information florerar i olika media. Rekommendationen är därför att följa händelseutvecklingen via Folkhälsomyndighetens bekräftade och hela tiden uppdaterade information. På deras hemsida finns också bra information under frågor och svar. Där kan man bland annat läsa om att det i dagsläget inte är aktuellt att begränsa inresor från Kina, hur man kan skydda sig från smitta om man befinner sig i Kina samt uppdaterad information om smittsamhet.

UD avråder nu från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen, i övrigt finns inga reserestriktioner i dagsläget. Här kan du läsa om avrådan från att åka till provinsen Hubei, och reseinformation från svenska ambassaden i Kina. Svenska resenärer i Kina rekommenderas att anmäla sig till ambassadens svensklista

Risken för att smittan ska spridas i svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Däremot kan enstaka fall komma att upptäckas i Sverige, med tanke på det omfattande resandet som sker i världen från platser där smittan finns. De allra flesta fallen har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats hos resenärer från Wuhan i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore, Australien, Frankrike och USA.

Det nya viruset ger luftvägssymtom, feber och hosta. Personer som nyligen varit i Wuhan i Kina och har hosta och feber bör kontakta vården via telefon 1177 och berätta om sina symtom, och var de befunnit sig.