Angående om nya coronaviruset 2019-nCoV

WHO:s generaldirektör har kallat till krismöte på onsdagen i syfte att utreda vilka rekommendationer som ska utfärdas för att hantera utbrottet. I dagsläget avråder varken Världshälsoorganisationen eller UD från resande eller handel.

Det var runt årsskiftet som WHO började  rapportera om sjukdomsutbrottet, som har visat sig orsakas av en tidigare okänt virus tillhörandes coronafamiljen.  Coronavirus kan orsaka vanliga förkylningar, men också mer allvarliga infektioner som SARS och MERS.

Det finns tecken på att viruset kan smitta från människa till människa, men kunskapen om smittvägar och smittsamhet är än så länge begränsad.

Av de som insjuknat har omkring fem procent blivit allvarligt sjuka och de fåtal dödsfall som har rapporterats har alla drabbat individer med svåra underliggande sjukdomstillstånd.

Risken att det ska dyka upp fall i Sverige bedöms i dagsläget som mycket låg och man ser ingen större anledning till oro i Sverige.

När kan infektion med det nya coronaviruset misstänkas?

Infektion med det nya viruset skulle kunna misstänkas om man insjuknar inom 14 dagar efter utresa från område med pågående spridning, eller om man varit i kontakt med någon som man efter laboratorieanalys vet är drabbad av infektion med det nya coronaviruset.

Tecken på sjukdom är ett snabbt insjuknande med tecken till svår luftvägsinfektion, eller feber (≥ 38°C) i kombination med andnöd, hosta eller halsont.

Om man misstänker att man kan vara drabbad bör man kontakta 1177. Om man som vårdpersonal påträffar ett misstänkt sjukdomsfall bör man kontakta infektionsbakjouren på närmaste större sjukhus.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten

Smittskydd Stockholm

Läkartidningen