Ställ rätt frågor vid rätt tillfälle - skapa effekt genom att fokusera på rätt saker

Puls- och medarbetarundersökningar täcker alla viktiga områden inom arbetsklimatet. Områden som är viktiga för att både individer och organisationer ska vara friska, effektiva och långsiktigt hållbara. Genom att exempelvis säkra att medarbetarna är engagerade, ledarskapet är starkt och att det finns ett stort förtroende för ledningen, har man goda förutsättningar att förbereda organisationen för framtiden.

Förutsättningar

Två viktiga förutsättningar för att en undersökning ska leda till önskad effekt är dels att hela organisationen vet vad som förväntas göra efter undersökningen, dels att det finns en förankring och ett ägandeskap i organisationen. Om högsta ledningsgruppen, tillsammans med HR, är drivande i dessa frågor, ökar sannolikheten att man når den önskade effekten.

Att komma i gång med en mätning är egentligen lika enkelt som att boka ett hotell, men det finns vissa saker som man bör tänka genom noga innan:

  • Vilka grupper i organisationen ska bjudas in? Alla eller bara vissa utvalda?
  • När ska undersökningen genomföras?
  • Se till att alla vet vad som förväntas efter undersökningen stänger

Vår lösning för puls- och medarbetarundersökning bygger på den senaste teknologin, kombinerat med en vetenskaplig metod. Lösningen är enkel att använda, och det finns en bevisad effekt.

Steg 1 – Mäta

Vi brinner för att utveckla relationer och organisationer. Vi ger er fri tillgång till undersökningar, vilket innebär att ni kan skicka ut så många puls- och medarbetarundersökningar ni vill, hur ofta ni vill och till vilka ni vill. Våra relevanta frågepaket innefattar det viktigaste för er att ta reda på. Avonova hjälper till att driva och stötta i det viktiga efterarbetet för att utveckla områden såsom ledarskap, feedback och medarbetarengagemang.

Exempel på viktiga områden att utvärdera:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Engagemang
  • Ledarskap
  • Ledning
  • Effektivitet
  • Likabehandling      

Steg 2 – Analysera

Kontinuerliga medarbetarmätningar genererar nya insikter.

En smart inbyggd funktion hjälper varje chef och arbetsgrupp med vad just de ska fokusera på och arbeta vidare med. Genom tillgång till både intern och extern benchmark kan man även se hur man förhåller sig jämfört med andra.

Steg 3 – Agera

Det är genom ändrade beteenden man driver förändring och ett högt medarbetarengagemang. Att säkra att alla medarbetare och chefer följer upp, och agerar på, resultatet från undersökningarna är därför det viktigaste av allt. Lösningen erbjuder stöd för arbetsgrupper på alla nivåer, genom att på ett strukturerat sätt arbeta med förändring. HR har översikt över alla pågående initiativ, och kan på så sätt hjälpa till att driva förändringsarbetet.

Hur fungerar resultat och uppföljning?

Efter avslutad undersökning rapporteras resultatet automatiskt till respektive chef och till HR. Avonova hjälper sen till med att stötta i efterarbetet. Vi rekommenderar att man alltid involverar medarbetarna i den uppföljande processen. Förankring är viktigt för goda och långsiktiga resultat.

Alla resultat från undersökningarna är helt anonyma, och kan aldrig spåras tillbaka till en individ. Varken hos er som kund, eller hos Avonova.

Söker ditt företag en partner i frågor kring företagshälsa och medarbetarundersökningar? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.